Cene stoke na tržištu

Cover 20

Prošlonedeljne cene na tržištu stoke beleže promene u odnosu na cene iz pretprošle nedelje. Kada je reč o platformi za kupovinu i prodaju stoke farmia.rs i postavljanju ponuda primetili smo manju aktivnost u Zaječarskom okrugu.

Ostali okruzi u Srbiji bili su aktivni u postavljanju ponuda, a prednjači Južnobački okrug sa 42 postavljene ponude.

Cene svinja

U nedelji za nama cene tovljenika 80-120 kg su u porasu. Na nivou cele Srbije prosečna cena tovljenika 80-120 kg u prošloj nedelji iznosila je 130 rsd/kg, što je za 3,5 dinara viša cena u odnosu na pretprošlu nedelju. Najviša cena tovljenika za prošlu nedelju iznosila je 160 rsd/kg i izmerena je u Nišu; a najniža u Loznici i Požarevcu 110 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena ovih tovljenika iznosila 135 rsd/kg. U centralnom delu Srbije prosečna cena tovljenika od 80 do 120 kg iznosila je 128,8 rsd/kg.

Prosečna cena prasića teških do 15 kg je u padu i u nedelji za nama na nivou cele zemlje iznosila je 183 rsd/kg u odnosu na pretprošlonedeljnu od 188 rsd/kg. Najviša cena prasića do 15 kg za prošlu nedelju izmerena je u Pirotu, 240 rsd/kg, a najniža u Požarevcu i Čačku 150 rsd/kg. Prosečna cena prasića do 15 kg u Vojvodini bila je 200 rsd/kg, a u ostatku Srbije 178,8 rsd/kg.

Prasići od 16 do 25 kilograma takođe beleže pad u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju. Prosečna cena je pala za 10 dinara po kilogramu i njihova cena je u prošloj nedelji na nivou cele Srbije iznosila 169,2 rsd/kg. Minimalna cena prasića bila je zabeležena u Kraljevu i Čačku i iznosila je 130 rsd/kg, dok je maksimalna zabeležena cena prasića u prošloj nedelji bila u Pirotu 240 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena ovih prasića iznosila 185 rsd/kg, a u centralnom delu Srbije 166 rsd/kg.

Cena tovljenika teških preko 120 kg u nedelji za nama takođe beleži promene, ali na gore. Na nivou cele zemlje cena je iznosila 112,9 rsd/kg što je za 2,9 dinara viša cena nego pretprošle nedelje. Najviša cena ovih tovljenika za prošlu nedelju izmerena je u Čačku i iznosila je 150 rsd/kg, a najniža u Kragujevcu, Kraljevu, Požarevcu i Zaječaru 100 rsd/kg.

U protekloj nedelji cena krmača za klanje ne beleži promene u odnosu na prethodni period. Cena na nivou cele zemlje je iznosila 102,5 rsd/kg.

Cena nazimica za priplod u nedelji za nama na nivou cele zemlje se ove nedelje smanjila i iznosila je 33300 dinara po grlu.

 

Prosek cena za

celu Srbiju

Prosek cena za Vojvodinu

Prosek cena za

ostatak Srbije

Cena tovljenika

80-120 kilograma

130

rsd/kg

135

rsd/kg

128,8

rsd/kg

Prasad do

15 kilograma

183

rsd/kg

200

rsd/kg

178,8

rsd/kg

Prasad

16-25 kg

169,2

rsd/kg

185

rsd/kg

166

rsd/kg

Tovljenici

preko 120 kg

112,9

rsd/kg

               110

rsd/kg

113,3

rsd/kg

Krmače

za klanje

102,5

rsd/kg

102,5

rsd/kg

102,5

rsd/kg

Nazimice

za priplod

33300

rsd

33300

rsd

33300

rsd

* Cene svinja u Srbiji od 13. juna do 20. juna 2016. godine

Cene goveda

U nedelji za nama cene simentalskih teladi beleže promene. Na nivou cele Srbije prosečna cena ovih teladi u prošloj nedelji pala je sa pretprošlonedeljne 370 rsd/kg na 363,3 rsd/kg. Najviša cena simentalskih teladi za prošlu nedelju izmerena je u Pirotu, 380 rsd/kg, a najniža u Požarevcu 350 rsd/kg.

U protekloj nedelji cena holštajn-frizijskih teladi beleži blagi rast u odnosu na prethodni period. Cena na nivou cele zemlje je iznosila 330 rsd/kg, što je za 10 dinara viša cena u odnosu na pretprošlu nedelju.

Junad teža od 480 kilograma u nedelji za nama ne beleže promene u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju. Cena na nivou cele zemlje iznosila je 220 rsd/kg.

Junad između 350 i 480 kilograma u nedelji za nama pak beleže blagi pad u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju. Cena na nivou cele zemlje iznosila je 220 rsd/kg, što je za 10 dinara niža cena u odnosu na pretprošlu nedelju.

U nedelji za nama cena kravа za klanje beleži blagi pad u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju. Na nivou cele zemlje cena je bila 146,7 rsd/kg, a to je za 3,3 dinara niža cena nego pretprošle nedelje. Najviša cena krava za klanje zabeležena je u Pirotu i Požarevcu i iznosila je 150 rsd/kg, a najniža u Kraljevu 140 rsd/kg.

Cena bikova simental ne beleži promene, ali zato cena bikova holštajn-frizijske rase u nedelji za nama beleži blagi pad u odnosu na prethodnu nedelju. Na nivou cele zemlje prosečna cena holštajn-frizijskih bikova bila je 220 rsd/kg, dok je prosečna cena simentalskih bikova ostala nepromenjena 220 rsd/kg.

Cena priplodnih junica je na nivou cele zemlje je ostala nepromenjena i iznosila je 207.400 dinara, dok je cena priplodnih simental krava takođe ostala nepromenjena i iznosila je 180.000 dinara.

 

Prosek cena za

celu Srbiju

Prosek cena za Vojvodinu

Prosek cena za

ostatak Srbije

Telad

simental

363,3

rsd/kg

363,3

rsd/kg

363,3

rsd/kg

Telad

holštajn-frizijska

330

rsd/kg

330

rsd/kg

330

rsd/kg

Junad

> 480 kg

220

rsd/kg

220

rsd/kg

220

rsd/kg

Krave

za klanje

146,7

rsd/kg

146,7

rsd/kg

146,7

rsd/kg

Bikovi

Simental

220

rsd/kg

220

rsd/kg

220

rsd/kg

Bikovi

Holštajn-frizijski

220

rsd/kg

220

rsd/kg

220

rsd/kg

*Cene goveda u S
rbiji izmerene od 13. juna do 20. juna 2016. godine

Cene ovaca i koza

U nedelji za nama cena jaradi je prošle nedelje na nivou Srbiju je ostala nepromenjena i iznosila 184 rsd/kg. Najviša cena jaradi za prošloj nedelju izmerena je u Loznici 220 rsd/kg, a najniža u Kraljevu 150 rsd/kg.

Cena jagnjadi u nedelji za nama takođe ne beleži promene i iznosila je 264 rsd/kg. Najviša cena jagnjad za prošlu nedelju izmerena je u Nišu i Smederevu i iznosila je 300 rsd/kg, dok je najniža bila u Kraljevu 200 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena jagnjadi pala sa 280 na 270 rsd/kg, a u ostatku Srbije porasla sa 262,2 na 263,3 rsd/kg.

Na nivou Srbije prosečna cena koza je ostala nepromenjena i iznosila 126,7 rsd/kg. Najviša cena koza za prošlu nedelju izmerena je u Loznici 150 rsd/kg, a najniža u Nišu 110 rsd/kg.

Cene ovaca u nedelji za nama beleže promene u odnosu na pretprošlu nedelju. Na nivou cele zemlje prosečna cena je pala na 128,9 rsd/kg, što je za 5,5 dinara razlika u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju. Najviša cena ovaca za prošlu nedelju izmerena je u Smederevu 160 rsd/kg, a najniža je bila u Kraljevu 100 rsd/kg.

Ovnovi za priplod beleže promene u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju. Prosečna cena na nivou cele zemlje je iznosila 30200 dinara po grlu, što predstavlja blagi rast. Najviša cena ovnova za priplod u prošloj nedelji izmerena je u Kragujevcu i to 40000 dinara po grlu, a najniža je bila u Beogradu 20000 po grlu.

Na nivou Srbije prosečne cene šilježadi bile su 192,5 rsd/kg što predstavlja rast od 2,5 dinara u odnosu na pretprošlu nedelju. Najviša cena šilježadi za prošlu nedelju izmerena je u Čačku 220 rsd/kg, a najniža u Kraljevu 150 rsd/kg.

Prosečna cena dviski je prošle nedelje na nivou Srbiju je ostala nepromenjena i iznosila 160 rsd/kg. U Beogradu je bila najviša cena i to od 200 rsd/kg, dok je najniža cena bila u Kraljevu 130 rsd/kg.

 

Prosek cena za

celu Srbiju

Prosek cena za Vojvodinu

Prosek cena za

ostatak Srbije

Jare

184

rsd/kg

184

rsd/kg

184

rsd/kg

Jagnje

               264

rsd/kg

270

rsd/kg

263,3

rsd/kg

Koze

126,7

rsd/kg

126,7

rsd/kg

126,7

rsd/kg

Ovce

128,9

rsd/kg

110

rsd/kg

131,3

rsd/kg

Ovnovi

za priplod

30200

rsd

30200

rsd

30200

rsd

* Cena ovaca i koza u Srbiji izmerena od 13. juna do 20. juna 2016. godine

Izvor: www.farmia.rs, stočne pijace, klanice, STIPS

OVDE PROČITAJTE ORIGINALNI TEKST

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede