Cena pšenice porasla na 34,50 dinara, sojom se nije trgovalo

cena pšenice

Na berzi cena pšenice beleži pozitivan trend. Interesovanje kupaca je najviše bilo za pšenicu sa proteinom od 11,5 do 12%.

Na tržištu žitarica beleži se manja ponuda u odnosu na tražnju, dok soja izostaje iz berzanskog trgovanja. Cena pšenice beleži rast nakon perioda konstantnog silaznog trenda. U odnosu na prethodnu nedelju, trenutno se beleži manji obim trgovanja za 19,3%. Ukupno je prometovano 3.293 tone, sa ukupnom finansijskom vrednošću od 120.686.819,00 dinara, saopštila je Produktna berza.

Nastavlja se negativan cenovni trend na tržištu kukuruza. Primetna je blaga odsutnost interesovanja prodavaca što utiče na obim trgovanja ovom žitaricom. Manja ponuda u odnosu na tražnju, beleži se od početka nedelje, što je uticalo na dalji pad cene u odnosu na prošlu nedelju. Kukuruzom se trgovalo od 30,60 do 31,40 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti da li roba ima analizu na aflatoksin. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 31,01 din/kg bez PDV-a (34,12 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 1,02%.

cena

 

Cena pšenice u rasponu 32,70-34,50 din/kg bez PDV-a

Nakon konstantnog pada cene od početka meseca, na tržištu pšenice zabeležen je pozitivan cenovni trend. Ponuda je od početka nedelje izrazito slaba, dok je interesovanje kupaca najviše bilo za pšenicu sa proteinom od 11,5 do 12%. U ukupnom nedeljnom trgovanju, količinski se pšenicom i dalje najviše trguje. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32,70 do 34,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 34,21 din/kg bez PDV-a (37,63 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 1,63%.

cena soje

 

Soja ove nedelje izostaje iz trgovanja. Interesovanje kupaca bilo je nešto veće u odnosu na ponudu, koja gotovo da izostaje sa tržišta. Tražnja je konstantno bila na nižem cenovnom nivou u odnosu na cenovni nivo prodavaca, te usled cenovnog spreda i manje zainteresovanosti prodavaca za prodaju ove uljarice, na robno-berzanskom tržištu nije došlo do zaključenja ugovora.

Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je u cenovnom rasponu od 33,50 do 33,80 din/kg bez PDV-a, navodi berza u svom informatoru. Ponuda ove sačme do kraja nedelje bila je na nižem cenovnom nivou od zaključenih, na 33,00 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na pad cene.

Ugovor za stočni ječam, sa hektolitarskom masom od 60 kg i isporukom do kupca, realizovan je po ceni od 34,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje, zabeleženo je trgovanje manjom količinom mineralnog đubriva AN, po ceni od 84,74 din/kg bez PDV-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede