Agrar Srbije i statistika: Godišnje gubimo 25.000 hektara obradivog zemlјišta

agrar Srbije

Agrar Srbije u brojkama: Godišnje gubimo 25.000 hektara obradivog zemlјišta. U BDP agrara Srbije stočarstvo učestvuje samo sa 28,1 odsto.

Fond obradivih površina u Srbiji godišnje se smanjuje za oko 25.000 hektara zbog izgradnje puteva, bespravne gradnje i podizanja različitih objekata. U Srbiji postoji i „zabluda da pod polјoprivrednim površinama imamo oko pet miliona hektara i da obradive površine čine 4,1 miliona hektara“. Navodno, po glavi stanovnika Srbije dolazi prosečno po 0,56 hektara, što je znatno više nego u Holandiji, Nemačkoj, i što je, tvrde neki, naše bogatstvo. Realno, mi nemamo više te površine. Stručnjaci upozoravaju i da sa druge strane, neobrađeno ostaje od 400.000 do 600.000 hektara, što „sebi ne dozvolјavaju ni mnogo razvijenije zemlјe“.

Analitičari upozoravaju na niz neregistrovanih problema koji postoje u agraru. To su u korišćenju zemljišta u Srbiji, pre svega, sledeći problemi:

  • ekstenzivnost,
  • usitnjenost poseda,
  • nedovolјno unošenje organske materije i nizak nivo korišćenja organskog đubriva,
  • kao i degradacioni procesi izazvani delovanjem prirode i čoveka.

Način korišćenja zemlјišta je ekstenzivan, sa ekstenzivnom setvenom strukturom i smanjenjem broja stoke, koja sad u BDP agrara Srbije učestvuje samo sa 28,1 odsto. Karakteristika nerazvijenih zemalјa sveta je svako učešće stočarstva u BDP agrara ispod  60 odsto. Dakle, Srbija se nalazi među najnerazvijenijim zemlјama ako se posmatra ovakav razvoj.

Agrar Srbije u društvu evropskih zemalјa sa najusitnjenijim posedom

U strukturi setve i dalјe dominiraju žitarice (77 odsto), a nedovolјna je zastuplјenost industrijskog bilјa, povrća i krmnog bilјa (23 odsto). Analitičari ukazuju da je sad počeo blagi oporavak vinograda i da je u Srbiji sada vinova loza na oko 22.000 hektara. Toliko ih ima i u Sloveniji i Hrvatskoj. Karakteristika postojećih zasada je da su zastareli, neujednačenog sortnog sastava, nisko prinosni, nekvalitetni i nedovolјno profitabilni – što je takođe pokazatelј ekstenzivnosti dosadašnje proizvodnje.

krave sa ispaše 1

Opadanje broja stoke

Najnovija i poslednja analiza Republičkog zavoda za statistiku takođe ukazuje da je broj stoke u Srbiji u poslednje tri decenije opadao po godišnjoj stopi od tri do četiri odsto. Najnepovolјnija situacija je kod priplodne stoke, a proizvodnja mesa za tri i po decenije pala je sa 650.000 na oko 447.000 tona svih vrsta mesa.

Srbija se nalazi i u društvu evropskih zemalјa sa najusitnjenijim posedom. Prema podacima RZS u SRbiji i dalјe dominiraju mala gazdinstva, mada se primećuje tendencija blagog ukrupnjavanja gazdinstava. Broj gazdinstava u odnosu na popis agrara iz 2012. godine je opao čak za 62.000! 

Beleži se i blagi rast ukupno korišćenog polјoprivrednog zemlјišta u odnosu na proteklu deceniju. Pretpostavka je da najmanja gazdinstva iz ekonomskih razloga prestaju da se bave polјoprivrednom proizvodnjom i da prodaju ili daju u zakup svoje polјoprivredno zemlјište, srednjim i velikim gazdinstvima. Prosečna veličina korišćenog polјoprivrednog zemlјišta povećala se sa 5,4  hektara, koliko je iznosila 2012. godine, na 6,2 hektara u 2018. godine.

Prosečna veličina poseda privatnih gazdinstava je od oko dva hektara (takvih oko blizu 217.000 gazdinstava) i to predstavlјa veoma značajnu prepreku da polјoprivrednici postanu u većoj meri robni proizvođači.

Gazdinstva i zaposleni

Inače, u Srbiji danas postoji 564.541 gazdinstvo, dok je 2012. godine bilo 631.552! Oni obrađuju 3.475.894 hektara zemlјišta, od čega su oranice 2.571.580 hektara. Prema podacima RZS žita se gaje na 1.702.829 hetkara, industrijsko bilјe na 493.570 hektara, krmno bilјe se žanje na zeleno sa površine od 229.753 hektara, ugari se nalaze na 9.145 hektara, livade i pašnjaci zauzimaju 676.724 hektara, a stalni zasadi se nalaze na 205.464 hektara.

Statistika beleži da i pored pada broja stoke, u Srbiji se sad nalazi 881.152 goveda, zatim 1,7 miliona ovaca, pa 218.397 koza, 3.266.102 svinja (stočari tvrde da trenutno ima manje od dva miliona – 2.666.983 broj 1.12.2022), kao i 23,1 miliona živine (14,8 miliona 1.12.2022). Tu je i oko 14.000 konja kao i više od 1.000 magaraca.

U porodičnim gazdinstvima nalazi oko 1,31 miliona lica, beleži statistika. Pored toga članovi porodičnih gazdinstava su 591.77 osoba, stalno zaposlenih lica u polјoprivrednim gazdinstvima ima oko 19.610 lica, dok na tim gazdinstvima ima još i 17.347 drugih zaposlenih.

Tekst pripremio analitičar Branislav Gulan

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede