Setva jare uljane repice

Uljana repica je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku jesenas posejana na 34.104 hektara. Smanjenje površina u odnosu na prethodnu proizvodnu godinu je za 17,2 %. Na pojedinim parcelama usevi…

0 Comments
Close Menu