Povećana brojnost rutavih buba

Rutave bube su ovog proleća predstavljale problem. Oštećenja od ovog insekta su zabeležena u voćnjacima, jagodnjacima, ali i vinogradima.

Proizvođači su potvrdili da je u vreme cvetanja gajenih biljaka brojnost rutave bube bila značajno uvećana u odnosu na prethodnu godinu.

Rutava buba u vinogradu

0 Comments
Close Menu