Fito farmacija

LG Seeds

Članak Označen ‘pokrajina’

Konkurs za dodelu sredstava za radove na pošumljavanju u Vojvodini

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Cilj Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i dodela sredstava za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Iznos i namena sredstava  

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 153.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje mekim lišćarima do 120.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje bagremom do 100.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
– za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 18.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

Vremenski okvir konkursa   

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 30.8.2019. godine, a za tačku 2. zaključno sa 25.4.2019. godine.

Kontakt i dodatne informacije  

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Sve informacije o ovom i ostalim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo OVDE 

 

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kamata 1-1,5 odsto

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede otvorio je konkurse namenjene unapređenju poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Reč je o čak deset kreditnih linija.

Kamatna stopa je izuzetno povoljna i kreće se od 1 % do 1,5 %.

Konkursi su otvoreni do utroška planiranih sredstava.

Kreditne linije su namenjene za:

–  nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske i priključne).

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs period je šest meseci, a za pogonske mašine uz učešće od 20 odsto. 

–  nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci.

–  nabavku opreme za stočarske farme

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, grejs-period je šest meseci, a rok otplate je 60 meseci.

– nabavku pčelinjih rojeva, košnica, i opreme za pčelarstvo

Iznos kredita je 1.000-20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci. 

– nabavku novih zaštićenih bašta i opreme u njima

Krediti su od 1.000 do 20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci, a rok otplate dve godine.

– nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda 

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a rok otplate je 30 meseci, a grejs-period šest meseci.

– nabavku kvalitetne prasadi i teladi za tov

Iznos kredita 3.000-40.000 evra. Rok otplate je 15 meseci.

– nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci , a rok otplate dve godine.

– podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda

Iznos kredita 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 36 meseci.

– izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća

Iznos kredita 10.000-40.000 evra sa grejs-periodom od šest meseci. Rok otplate tri godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

oranje 211

Jubilarna, dvadeseta “Srbobranska brazda” – najava i program

"Srbobranska brazda" - tradicionalno takmičenje orača ...
Detaljnije