Štetne invazivne stenice imaju prirodne neprijatelje

Štetne invazivne stenice su izrazito polifagne, najveće štete uzrokuju oštećujući plodove. Na području delovanja RC Kikinda beleži se izrazito visoka aktivnost štetnih stenica. Među dominantnim vrstama ističe se zelena povrtna…

Komentari su isključeni na Štetne invazivne stenice imaju prirodne neprijatelje

End of content

No more pages to load