Ishrana svinja: proteinska hraniva

U ishrani stoke proteini su vrlo važni. U najvećem broju hraniva zastupljeni su sa ne više od 15 % ukupnih hranljivih sastojaka.

Od biljnih hraniva proteinima su naročito bogate uljane sačme, ali i seno leptirnjača i livadsko seno. Stočna repa, slama, kukuruzovina i krtole spadaju u hraniva siromašna belančevinama.

(више…)

0 Comments
Close Menu