Proteini u ishrani stoke

krave jedu seno

Hrana animalnog porekla je najbogatija proteinima – riblje i mesno brašno (50-80 %).

Na kvalitet proteina u ishrani životinja utiču količina i međusobni odnos aminokiselina u  hranivima, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

– valin (neophodan je za funkcionisanje centralnog nervnog sistema);

– leucin (sinteza proteina tkiva i krvne plazme);

– izoleucin (iskorišćenje ostalih aminokiselina);

– treonin (isto kao prethodno);

– metionin (stimuliše rast; sprečava preterano razlaganje proteina; štiti i obezbeđuje funkciju i regeneraciju jetre);

– fenilalanin (sinteza tiroksina, adrenalina i pigmenata kože kao i stvaranje eritrocita);

– triptofan (za razmnožavanje, stvaranje mleka, pigmenata oka, dejstvo laktoflavina);

– histidin (sinteza hemoglobina);

– arginin (brz rast);

– lizin (razvoj epifiznih hrskavica kostiju i stvaranje mleka);

– cistin /može se menjati metioninom/ (sinteza keratina, belančevina plazme, insulina, glutationa i taurina; detoksikacija organizma).

U kojoj hrani ima proteina?

Hrana animalnog porekla je najbogatija proteinima – riblje i mesno brašno (50-80 %).

Od biljnih hraniva, naročito su bogate uljane sačme (40-50 %).

Seno leptirnjača sadrži do 20 %, a livadsko seno od 8-10 % proteina.

Stočna repa, slama, kukuruzovina i krtole spadaju u hraniva siromašna belančevinama (1-5 %).

U biljnoj hrani nalaze se i azotna jedinjenja neproteinske prirode (aminokiseline, peptidi, amidi – urea, amonijumove soli, organske baze i njihova jedinjenja).

Njihova zastupljenost nije velika. U mladim biljkama sa intenzivnim rastom mogu predstavljati jednu trećinu ukupnog azota. Amida ima i u korenastim i krtolastim biljkama. U zrelom zrnu ima ih samo u tragovima, a više su zastupljeni u periodu formiranja i rasta.

Silaža je bogata amidima – poreklom od amida biljaka i kao proizvod razgradnje proteina tokom siliranja.

Kod intenzivnog tova potrebno je stalno kontrolisati uticaj eventualnog viška proteina na organizam kako ne bi došlo do poremećaja metabolizma, oštećenja digestivnog trakta, jetre i bubrega.

Zvonko Džeba

PSS Sombor

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede