Uslovi za pravilnu inkubaciju jaja za kvalitetne piliće

inkubacija pile jaje

Ukoliko za inkubaciju jaja obezbedimo optimalne uslove možemo očekivati zadovoljavajući procenat izleženih pilića. 

Pravilno inkubiranje jaja, odnosno tehnologija inkubiranja, je jedan od važnih faktora za obezbeđenje kvalitetnog priplodnog podmladka živine.

Zbog toga je važno da se neprestalno kontrolišu i optimizuju sve faze inkubacije jaja. 

Kada priplodna jaja stignu u inkubatorsku stanicu tada kvalitet priplodnog podmlatka zavisi samo od uslova inkubiranja.

Uslovi inkubacije   

Pre ulaganja jaja u inkubatore potrebno ih je predgrevati, kako ne bi došlo do naglog zagrevanja i velike promene temperature za kratko vreme.

Ako se hladna jaja izlože višim temperaturama okoline dolazi do kondenzovanja vodene pare na ljusci jajeta.

U posebnoj prostoriji je potrebno jaja lagerovati na temperaturi od 24-26 0C i relativnoj vlažnosti od 80 % u toku 10-12 sati.

Bez obzira na veličinu i tip inkubatora, uslovi ambijenta moraju pogodovati pravilnom razvoju embriona, kako bi uspeh leženja bio odgovarajući, a on se u zavisnosti od vrste živine kreće od 65 % (teške rase gusaka), pa sve do preko 90 % (laki tip kokoši).

Optimalna temperatura za uspešnu inkubaciju

Prvi važan parametar koji je potrebno obezbediti za inkubaciju jaja je odgovarajuća temperatura. 

U ležioniku ona se mora kretati u granicama od 37,5-38oC, dok u izležioniku može biti nešto niža od 37,2-37,5oC. Razlog nešto niže temperature u izležioniku je povećana metabolička toplota koju proizvodi embrion jajeta pred kraj inkubacije.

U prvih 12 dana inkubacije temperatura ljuske jajeta treba da je 37,8 ± 0,1 ºC, posle toga treba da se postepeno povećava do kraja inkubacije na 38,4 – 38,6 ± 0,2 ºC.

Vlažnost vazduha   

Tokom inkubacije vodena para iz jajeta prolazi kroz pore na jajetu. Do osamnaestog dana inkubacije jaje treba da  izgubi 12 % svoje težine.

Vlažnost vazduha u ležioniku treba da se kreće od 65-70 % i u izležioniku 70-80 %.

Granice svakako mogu biti i nešto šire, ali svako drastičnije odstupanje dovodi do povećanog uginuća embriona.

Potrebno je takođe napomenuti da svaka vrsta ima svoje specifične zahteve za odgovarajućom vlažnosti vazduha, a navedeni parametri odnose se na kokošija jaja.

Ventilacija  

Treći faktor bitan za uspeh inkubacije je dobra ventilacija, odnosno obezbeđenje dovoljne količine kiseonika i odvođenje ugljen dioksida i viška toplote.

Da bi se ispunio ovaj zahtev potrebno je ugraditi odgovarajući broj ventilatora i stalno kontrolisati njihovu ispravnost.

Okretanje jaja  

Okretanje jaja je bitan preduslov za pravilan razvoj embriona.

Ona se okreću od 3. do 19. dana inkubacije u određenim vremenskim intervalima.

Ona u lesama inkubatora stoje pod uglom od 45 o, a zatim se okreću na drugu stranu za 90 o.

Učestalost okretanja u toku dana treba da je najmanje 8 puta. 

Ako ova operacija izostane ili u slučaju da je ugao okretanja mali, procenat uginuća embriona se povećava, a procenat izleženih pilića se smanjuje.

Okretanje takođe pomaže usmeravanje i preusmeravanje protoka vazduha kroz ležionik, a istovremeno sprečava nastanak vrućih tačaka.

Prosvetljavanje ljuske jajeta 

Izlaganjem jaja snopu jakog svetla – prosvetljavanjem jaja se vrši kontrola razvijenosti embriona.

Prvo prosvetljavanje se vrši u periodu od 6-10 dana a drugo u vreme prebacivanja jaja u ležionik.

Sva jaja u kojima se ugušio zametak ili se nije razvio izbacuju se iz inkubatora.

Inkubacija kokošijih jaja traje 21 dan. Ukoliko inkubacija traje kraće (20 dana) ili duže (22 dana) povećava se ugunuće izleženih pilića.

Uzrok preranog leženja pilića može biti nepravilno skladištenje jaja ili povećana temperature u inkubatoru.

Uzroci kasnog i neravnomernog leženja pilića su niska temperature inkubacije, neujednačena temperature u inkubatoru, jaja koja su duže skladištena.

Ukoliko se obezbede svi navedeni uslovi, može se očekivati da će procenat izleženih pilića biti zadovoljavajući. Međutim, u toku inkubacije uvek mogu nastati izvesni problemi koji rezultiraju povećanim uginućem embriona i slabijim procentom leženja. 

Više o ovoj i drugim temama iz oblasti živinarstva pročitajte na zivinarstvo.com

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede