Sistem za napajanje pilića vodom i pojava biofilma

pilici sajam

 U letnjem periodu živini je neophodno obezbediti dovoljno zdrave pijaće vode.

Farmeri odgajivači živine, uglavnom, o tome vode računa. Ali, da li su dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga u sistemima za pojenje?

O značaju ispravnog sistema za pojenje živine, biofilmu i merama za saniranje aktivnog sistema za napajanje Dragoljub Krajnović dipl. inženjer, stručni saradnik za stočarstvo PSSS.

Sistem za napajanje pilića vodom

Uzgajivači živine uglavnom nisu dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga koje se formiraju u sistemu za pojenje.

Šta je biofilm?

Biološke naslage (biofilm) koje se stvaraju unutar cevi, rezervoara i pojilica nije lako ukloniti, ali je neophodno shvatiti da je ona idealana podloga za neke patogene organizme opasne za živinu. Kada u vodi dođu u dodir sa čvrstom površinom, bakterije stvaraju lepljiv, raznolik i vrlo zastupljen u hranljivim materijama biofilm.

Biofilm privlači druge bakterije ali i sve druge čestice organskog i neorganskog porekla koje se nalaze u vodi, pa vrlo brzo postaje aktivna kolonija patogena.

Tako nagomilane bakterije se hrane biološkim naslagama i drugim hranljivim materijama iz vode. Usled toga, postojeći zatvoren sistem za pojenje umesto predviđene funkcije da održava zdravu sredinu, pretvara se u sistem za raspodelu vode bogate patogenima.

Zatvoreni sistem za pojenje radi sa niskim pritiskom koji ne proizvodi uzburkanost, koja bi sprečila taloženje biofilma. Kao posledica toga, farmer može dovesti do objekta higijenski ispravanu vodu, a da ipak sistem za pojenje daje živini kontaminiranu vodu.

Živina u objektima konzumira velike količine ovako zagađene vode, na temperaturi od 41.1 ºC, što je idealan ambijent za brzi razvoj patogenih bakterija, a samim tim i na širenje zaraze i opadanje produktivnosti jata.

Biofilm, dodatno može da poremeti funkciju postojećih pojilica, time što se formira u manjim ili većim naslagama na površini pojilice. To može izazvati curenje pojilica, što dovodi do vlažne prostirke i oslobađanja amonijaka koji vrlo štetno utiče na zdravlje živine.

Sistemi za pojenje često se na farmama koriste za sigurno snabdevanje gajenog jata potrebnim vitaminima i medikamentima. Uz protok vitamina obično ide i glikoza, dok uz medikamente dodaje se mleko u prahu. Ove organske supstance prijanjaju na već postojeći biofilm u sistemu za pojenje, što predstavlja odličnu osnovu za ishranu bakterija.

Kako iz sistema za napajanje odstraniti biološke naslage?

Da bi se pristupilo adekvatnim merama za saniranje aktivnog sistema za napajanje, mora se prethodno utvrditi stepen nagomilavanja naslaga biofilma. Najčešće se za ovu namenu proverava jedna pojilica ili se instalira providna cev na kraju linije pojilice.

 Za sanitarnu obradu vode farmer obično koristi hlor ili neki drugi preparat sličnog dejstva. Na ovaj način se dobija higijenski ispravna voda, ali se ne uniništavaju bakterije koje se nalaze u biofilmu, niti se može ukloniti posojeći biofilm.

Sadržaj bakterija u vodi brzo će se povratiti na nivo pre sanitarnog tretmana.

Kao realan primer može nam poslužiti bakterja E.coli, koja se na temperaturi od 23 ºC u roku od 24 h umnoži u milijardu novih organizama. Da bi se nagomilane biološke materije efikasno odstranile, farmer mora da ispira sistem za pojenje u pravilnim intervalima pod pritiskom od 1.5–3 bara.

Kao drugi, adekvatan i delotvoran metod može se primeniti vodonik-peroksid, jer ima visoku sposobnost oksidacije i razara biološke naslage omogućavajući sistem za normalno funkcionisanje.

 Ispiranje se preporučuje:

  • Posle izvršene popravke sistema, ili posle upotrebe vitamina i medikamenata u trajanju od jednog minuta na dužinu cevi od 30 m;

  • Po mogućnosti svakodnevno ili najmanje jedanput nedeljno;

  • Više puta dnevno u periodu velikih letnjh vrućina.

Velike vrućine i ambijent sa povišenom temperaturom u sistemu podstiče kolonizaciju mikroorganizama i njihovo ubrzano razmnožavanje. Ispiranje pod visokim pritiskom osim što sprečava stvaranje biofilma, utiče i na to da se ispira mlaka voda koja se zamenjuje hladnom vodom, koja je manje povoljna za rast mikroorganizama. Ušteda na utrošenom radu za ispiranje linija sistema može se obezbediti instaliranjem senzora koji služe da registruju svako zagrevanje vode u sistemu iznad predviđene temperature.

AKO VAS INTERESUJE TEKSTOVI O TOVU ZA SOPSTVENE POTREBE ILI O POČETKU GAJENJA PILIĆA

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede