Seno, vrste i hranljiva vrednost. Lucerkino seno sadrži i do 20% proteina

seno

Seno je značajna kabasta hrana za stoku, naročito preživare i kopitare kojima služi kao osnovna hrana. Može se koristiti tokom cele godine, a najveći značaj ima u zimskom periodu.

Kvalitet sena zavisi od klimatskih uslova, sastava tla, vrste biljaka, visine kosidbe, načina sušenja. Sadrži proteine, ugljene hidrate, sirove masti, minerale i vitamine. O vrstama sena i njihovoj hranljivoj vrednosti piše Aleksandar Canić iz PSSS Jagodina, savetodavac za stočarstvo.

Vrste i hranljiva vrednost

Livadsko seno se dobija sušenjem pokošene mase sa prirodnih ili sejanih livada i pašnjaka, ističe Canić. Hranljiva vrednost zavisi pre svega od botaničnog sastava, koji može značajno da varira. Livadsko seno je prosečan izvor proteina, dobar izvor kalcijuma i karotina, ali sa umerenom količinom fosfora. Sadržaj celuloze je dosta visok. Prinos livadskog sena sa prirodnih livada su u intervalu od 1.000-10.000 kg/ha, ali u proseku ima oko 2.500 kg/ha.

Sa sejanih livada dobija se oko 7.000-15.000 kg/ha sena. Osim većeg prinosa, sa sejanih livada se dobija i hranljivije seno u pogleda sadržaja proteina 14-16%, minerala i vitamina, zahvaljujući većem učešću leguminoza.

seno goveda

Seno lucerke sadrži i do 20 odsto proteina

Lucerkino seno je najhranljivija vrsta sena. Najbolje seno se dobija košenjem lucerke u fazi butonizacije tj. kada lucerka ima 18-20% proteina, 9% pepela, 2-3% masti, 18-19% celuloze. Lucerkino seno je značajno kabasto hranivo, na nekim gazdinstvima i glavno hranivo, u obrocima za preživare posebno u onima kukuruznom silažom, jer ih dopunjuje u pogledu hemijskog sastava. Brašno od prirodno ili veštački sušene lucerke koristi se i u ishrani svinja i živine sa učešćem od 15% od obroka.

Seno crvene deteline je u pogledu proteina, minerala i vitamina siromašnija je od sena lucerke. Osim toga, crvena detelina se zbog lošijih botaničkih osobina znatno manje gaji.

Po negde se sprema seno žutog zvezdana i bele deteline, koje je po hranljivoj vrednosti slično crvenoj detelini, odnosno, siromašnije je od lucerkinog sena. Stočni grašak za seno se seje u smeši sa nekom od žitarica, a slično se postupa i pri sejanju grahorice za seno.

Seno jednogodišnjih graminea za spremanje sena mogu se koristiti: kukuruz, sirak, sudanska trava, proso, kao i strna žita, ali u praksi se retko koristi, zaključuje savetodavac PSSS Canić.

Preporučujemo: Proteinski grašak za spremanje koncentrovane stočne hrane

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede