Reprodukcija goveda osnov proizvodnje mleka i mesa

telici holstajn

Razmnožavanje goveda – Bez teljenja proizvodnja mleka opada i konačno prestaje.

Značaj reprodukcije goveda

Goveda u 97 do 99 % tele samo jedno tele.

Pubertet se kod goveda javlja nakon polnog sazrevanja, a manifestuje se pojavom polnog ciklusa.

Pubertet se u proseku javlja oko 9. meseca života, ali na pojavu puberteta utiče rasa (ranozrele rase ulaze u pubertet sa 8 meseci, kasnozrele i nakon 10-tog meseca), ishrana, telesna masa i sezona teljenja.

Holštajn-frizijske rase prvi put se osemenjavaju u dobu od 15 meseci, a simentalci u dobu od 16 do 17 meseci i masom 380-390 kilograma ili 60 % mase odrasle dobi.

Pojava polne zrelosti manifestuje se polnim ciklusom, koji prosečno kod krava traje 21 dan (17-24 dana).

Prva ovulacija nakon teljenja često nije vidljiva, a prvo gonjenje posle teljenja može se uočiti nakon 10 dana.

Ako krava nakon teljenja nije u estrusu verovatno se radi o tome da je krava bolesna ili se pojavilo „tiho gonjenje“.

Polni ciklus sastoji se od pet faza: proestrum, estrus, metestrus, diestrus i anestrus, od kojih je za reprodukciju goveda najvažniji estrus (teranje, gonjenje).

U fazi estrusa ženka je spremna za mužjaka i u toj fazi dolazi do ovulacije.

Ispoljava se spoljnim znakovima kao što su: nemir, slabiji apetit, problemi pri muži, vulva je crvena i otečena, povećava se kretanje životinja, krave zaskaču druge krave. Ova faza ciklusa traje 24-36 sati, a osemenjavanje je najuspješnije 12-18 sati nakon pojave prvih znakova estrusa.

Parametri plodnosti

Proizvodnja goveđeg mleka i mesa ponajviše zavisi od plodnosti krava.

Stoga, u govedarskom menadžmentu imamo određene parametre plodnosti koje pratimo. To su:

  • Međutelidbeno razdoblje: razdoblje između dva telenja; razdoblje veće od 365 dana je znak slabije plodnosti
  • Servis period: razdoblje od telenja do ponovne oplodnje; optimalno bi trebalo da traje od 60 – 90 dana
  • Indeks osemenjavanja: označava broj osemenjavanja po steonoj kravi
  • Indeks teljenja: odnos između ukupnog broja teljenja krava i junica i prosečnog broja krava u stadu; zadovoljavajući indeks bi trebao biti između 100 i 110.Fa

Faktori koji utiču na plodnost krava

Plodnost krava i sam polni ciklus, posebno kod visoko mlečnih goveda, predstavljaju vrlo osetljivu fazu proizvodnje.

Stoga, u uzgoju postoje brojni faktori koji na nega utiču.

Glavni faktor jeste ishrana, a prvenstveno snabdevanje energetskom komponentom obroka.

Na plodnost krava povoljno utiče hrana sa više vlakana, jer smanjuje zdravstvene probleme krava i smanjuje međutelidbeni period.

Osim toga, treba paziti da hrana nije plesniva, da dugotrajno nije izložena temperaturama višim od 32 °C i vlazi većoj od 75 %.

Takođe, u ishrani treba paziti na snabdevanje kalijumom i natrijumom, vitaminom D, kao i elementima poput bakra, joda i mangana.

Jak uticaj na plodnost krava ima muža, postupak osemenjavanja, visoka proizvodnja mleka, način držanja, prenatalni gubici (abortusi).

mr Dejan Ranđelović, savetodavac za stočarstvo

PSSS Leskovac

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede