Prvi slučaj ptičjeg gripa kod divljih ptica registrovan u Srbiji

labudovi

Informacija Uprave za veterinu o pojavi prvog slučaja ptičjeg gripa u Srbiji, na području Koviljskog rita.

U toku sprovođenja veterinarskog nadzora, utvrđena su uginuća 6 labudova na području Koviljskog rita za koje je u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu utvrđeno da se radi o avijarnoj influenci kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa H5N8, saopštila je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Usled pojave avijarne influence u oktobru u više zemalja EU, poput Mađarske, Holandije, Danske i Nemačke, Švajcarske i Hrvatske, Uprava za veterinu je preduzela odgovarajuće preventivne mere počev još od 24.11.2016. godine. Mere uključuju epizootiološki i veterinarski nadzor, edukaciju vlasnika živine i poboljšanje primene mera na farmama živine. U skladu sa praksom iz prethodnih godina tokom perioda preleta divljih ptica formirani su nacionalni i regionalni centri za praćenje situacije i sprečavanje širenja avijarne influence sa divljih i migratornih ptica na domaću živinu.

Srbija apsolutno raspolaže adekvatnim resursima da se spreči širenje bolesti i izvrši efikasno suzbijanje, kao i odgovarajući pravni okvir koji je u potpunosti usaglašen sa pravilima kontrole u EU. Takođe, obezbeđena su i finansijska sredstva za eventualnu nadoknadu šteta vlasnicima živine.
 
Uprava za veterinu poziva sve vlasnike živine, kako manje tako i one koji poseduju farme, da se drže propisanih mera, da živinu drže u zatvorenom prostoru i da za sve neophodne informacije se obrate svom veterinaru. 
 
Veterinarske ekipe obilaze teren i vrše zdravstveni nadzor živine u celom području kao i edukaciju vlasnika.
 
Veterinarska inspekcija je uvela mere na koje će se sprovoditi na tim područjima, koje uključuju mere pojačanog nadzora zdravstvenog stanja živine, kontrolu prometa živine, ptica, priplodnih jaja, proizvoda poreklom od živine i ptica i druge mere u skladu sa propisima.
 
Veterinarske stanice vršiće stalnu edukaciju vlasnika u cilju podizanja nivoa biosigurnosnih mera na gazdinstvima i sprečavanja pojave i širenja avijarne influence. 
 
Uprava za veterinu je pripremila informacije o avijarnoj influenci, smernice za uzgajivače, kao i uputstvo za veterinare, koji se mogu naći na internet stranicama Uprave: 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/avijarna-influenca

 

Prijavljivanje sumnje na ptičji grip

 
Uzgajivači živine dužni su da prijave svaku sumnju na bolest veterinaru ili veterinarskom inspektoru. Karakteristični simptomi bolesti su:
 
• Iznenadna uginuća živine, čak i bez simptoma bolesti 
• Slabost i potištenost, uz nakostrešenost perja
• Veliki pad nosivosti jaja, loš kvalitet ljuske 
• Respiratorni simptomi – kašalj, disanje na otvoreni kljun, otok glave i vrata
• Cijanoza kreste i podbradnjaka
• Tačkasta krvarenja na sluznicama i potkožnom tkivu 
• Nervni simptomi (otežano kretanje, grčevi, kretnje u krug, paraliza)
 
Uprava za veterinu poziva odgajivače živine kao i sve ostale da ukoliko uoče simptome bolesti, bez odlaganja pozvu svog veterinara i prijave sumnju nadležnom veterinarskom inspektoru. 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede