Primeri obroka za pojedine kategorije koza

koze ishrana

Napraviti kvalitetan obrok za određene kategorije koza – primeri.

Većina odgovornih odgajivača životinja obezbeđuje im kvalitetnu hranu tokom cele godine.

Jer kvalitet hrane direktno utiče na zdravlje životinje kao i na kvalitet i zdravstvenu bezbednost proizvoda koje proizvodimo. 

Kada je reč o ishrani koza važno je da im obezbedimo dovoljno kvalitetnog hraniva kada nemaju uslova da brste i pasu. Nekoliko primera obroka daje nam mr Bratislav Pešic sci iz PSSS Leskovac.

Koze na pašnjaku biraju zelene delove biljaka i ne koriste tako dobro pašu kao ovce.

U našim klimatskim uslovima, pored paše i brsta za ishranu koza najčešce se koristi: kukuruzna silaža ili silaža od travno-detelinskih smeša, livadsko seno, senaža, slama, rezanac od šećerne repe, repa, krompir i mrkva, a za ishranu jaradi i koza u kritičnim periodima (pre i nakon porođaja) lucerkino seno i koncentrat.

Posebno se mora voditi računa o zdravstvenoj ispravnosti hraniva i kompletnih obroka, jer su koze veoma osetljive životinje.

Primeri obroka za pojedine kategorije koza

Primer obroka za bremenite i zasušene koze:

 • paša + dobro livadsko seno,
 • 454 gr 16 % proteinskog dodatka

  Primer obroka za koze u laktaciji:

 • 1500 gr seno od travno-detelinskih smeša,
 • 2500 gr 16 % proteinskog dodatka

    Primer obroka za jarad na sisi:

 • kolostrum prva dva dana
 • 227 do 454 ml mleka dva do tri puta dnevno,
 • prema veličini od 6-9 nedelja + 16 % proteinski dodatak,
 • livadsko seno ad libitum.

    Primer obroka za odbijenu jarad i godišnjake:

 • dobro livadsko seno ad libitum,
 • 227 do 680 gr 16 % proteinskog dodatka,
 • paša

    Primer obroka za priplodne jarčeve:

 • dobro livadsko seno,
 • 454 do 908 gr 14 % proteinskog dodatka + so
 • paša

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede