Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih rasursa u banci gena

podolsko govece 2

Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena objavljen je u ,,Službenom glasniku RS”, broj 110/17 od 6. decembra 2017. godine 

Pravilnikom, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, bliže se propisuje podsticaj za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaj, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaj obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaj ostvaruje:

1) pravno lice

Lice pravo na podsticaj ostvaruje ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je upisano u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

2) preduzetnik

Lice ostvaruje pravo na podsticaj i ako:
1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

2) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj koji naročito sadrži rok za podnošenje zahteva.

TABELA PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI PO GRLU/JEDINKI

Tekst javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Uprava opredeljuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu.

Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova, a do maksimalnog iznosa podsticaja po korisniku podsticaja. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000
dinara po javnom pozivu.

PRAVILNIK U CELINI MOŽETE PROČITATI OVDE I TABELU PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI PO GRLU/JEDINKI

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede