Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u 2021.godini

krave jeduuu

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla i to:

junice tovnih rasa od 10 do 34 meseci starosti (maksimalni iznos podsticaja je 125.000 dinara, za minimum 5 grla i maksimum 100 grla na gazdinstvu), junice mlečnih i kombinovanih rasa od 12 do 31 meseca starosti (maksimalni iznos podsticaja je 140.000 dinara za minimum 3 grla i maksimum 100 grla na gazdinstvu)

dviske, dvisci i koza starosti od 6 do18 meseci (maksimalni iznos podsticaja za dviske i koze je 20.000 din a za dviska 30.000 dinara, za minimum 10 i maksimum 400 grla na gazdinstvu).

nazimice i nerastovi do 10 meseci i suprasne nazimice od 8 do 10 meseci (maksimalni iznos podsticaja za nazimice je 18.000 dinara a za suprasne nazimice i nerasta 24.000 dinara, za minimum 10 i maksimum 1000 grla na gazdinstvu).

– 600 dinara po pčelinjoj matici (za minimum 5 i maksimum 500 košnica na gazdinstvu)

Neophodno je da iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja bude veći od 100.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara i ako je na računu iznos za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara.

Uz zahtev se dostavlja:

1) račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice;

2) otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije u potpunosti, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak, odnosno ugovor o kupovini kvalitetnih priplodnih junica sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču sa navedenim dokazom o izvršenom plaćanju dela predmetne investicije;

4) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

6) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu;

7) uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;

8) pedigre ili uverenje o poreklu za životinje koje su predmet zahteva.

Podsticaji iznose od 50 do 65 % od prihvatljivih troškova a najviše 5.000.000 dinara za grla goveda i 3.000.000 dinara za grla ovaca, koza, svinja i pčelinjih matica.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16 marta do 15. oktobra tekuće godine za sva grla kupljena u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

Pripremila: Stefanija Anđelković, dipl. inž. agroekonomije

PSSS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede