Podsticaji za adaptaciju i opremanje mini mlekara

mleko u laktofrizu 1

Podsticaji za adaptacije prostora i kupovinu potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mleka.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenje EU standarda u objekte u kojim se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodini u 2018. godini.

Cilj i predmet konkursa

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna institucija, a finansirati Sekretarijat.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo

3. zadruge

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Visina i namena podsticaja  

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi; fizička lica, preduzetnici i pravna lica ukoliko su ovlašćena lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava koji ostvaruju pravo na bespovatna sredstva u iznosu od 80 %.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 200.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Podsticaji su namenjeni za sledeće investicije:

– Adaptacija objekta za preradu mleka i proizvodnju mlečnih proizvoda
– Nabavka nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
– Nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

Konkurs u celini OVDE

Konkurs je otvoren zaključno sa 01.09.2018. godine.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt za dodatne informacije

Dodatne informacije putem telefona 021/4881 852 u vremenu od 10 do 12 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i pravilnik konkursa nalaze se na sajtu Sekretarijata:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede