Ovčarstvo: O ishrani šilježadi i dvizadi

ovca virtemberg

Poseban udeo u ishrani ili tovu šilježadi i dvizadi čine proteinska hraniva, jer od njihovog udela u ishrani zavisi i prirast.

Kako organizovati ishranu šilježadi i dvizadi prenosimo savete Neđeljko Pipović savetodavac PSSS.

Kvalitetna ispaša može da posluži kao jedina ishrana ovaca u tovu.

Mladi ovnići se pre tova kastriraju, kako bi bili mirniji, bolje koristili hranu i postizali veći prirast.

Veoma je važno napomenuti: ukoliko je trava bujna i mlada, šilježadima se mora davati kvaltetno seno kako bi se sprečili poremećaji probavnog trakta, dijareje koja može da utiče na smanjenje prirasta i ukupnu masu grla.

Šilježadi potrebno obezbediti kvalitetnu pašu

Prelaz na pašu posle zimskog perioda se mora sprovoditi postepeno i pažljivo, kako ne bi došlo do nadutosti, zbog mlade travne leguminoze (detelinskih smeša, zelenog kukuruza, sudanskih trava).

Ovo se naravno odnosi na ovce svih starosnih dobi, prelazak se mora sprovoditi polako.

Prvih 10 dana početka ispaše treba ih hraniti senom ili nekom drugom kvalitetnom kabastom hranom.

U proleće se ovce na ispašu puštaju ranije, ali treba sačekati da prođe rosa, ili im se prethodno daje suva kabasta hrana (seno, slama).

Ishrana ovaca se sprovodi na pašnjacima na kojima se zemlja prosušila i trava je dovoljne visine.

U uzrastu od 6 do 9 meseci, šilježadi predviđenoj za priplod potrebno je obezbediti kvalitetnu pašu:

  • 4 kg zelene mase po grlu,
  • silažu 2 kg (0,7kg sena) i
  • 100-300 gr koncentratne smeše.

Grla ostavljena za priplod posle 9-og meseca se hrane do 16 meseci, do vremena korišćenja za prvi pripust (prvu oplodnju).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede