Osemenjavanje krava – Kada i kako preduprediti moguće greške?

ishrana krava

Najpovoljni momenat za osemenjavanje krava je druga polovina polnog žara. Uspeh osemenjavanja u mnogome zavisi od pravovremenog otkrivanja estrusa. 

Greške pri osemenjavanju krava

Sve učestaliji problem govedarske proizvodnje je i neplodnost krava, prouzrokovana raznim faktorima među kojima su najdominantne greške pri osemenjavanju koje povećavaju međutelidbeni interval i smanjuju plodnost krava, što direktno utiče na ekonomičnost govedarske proizvodnje. Najzastupljene greške pri osemenjavanju su:

  • kasno ili prerano osemenjavanje,
  • propuštanje ili pogrešno osemenjavanje,
  • osemenjavanje nekvalitetnim slabopokretnim semenom,
  • osemenjavanje suviše mladih nerazvijenih i starih životinja.

Za uspešno osemenjavanje krava važno pravovremeno otkrivanje estrusa

Oplođivanje krava se može izvršiti u svako doba godine, ali samo u periodu kada je krava u polnom žaru (estrusu). Polni žar se javlja sa nastupom polne zrelosti i ponavlja se u pravilnim razmacima od oko 21 dan. Kod krava se ispoljava određenim ponašanjem. Na početku estrusa krava obično postaje živahna, nemirna, riče, a ako je na paši ili ispustu zaskače druga grla (aktivna faza), zatim se umiri i dopušta da se zaskoči (pasivna faza).

U toku polnog žara krave slabije jedu i smanjuju količinu mleka, kao i sadržaj mlečne masti. Stidnica je izrazito crvena, otečena i iz nje se luči bistra staklasto providna sluz bez ikakvih primesa. U drugoj polovini, sluz se zamućuje i to je znak da je nastupilo idealno vreme za oplodnju bilo osemenjavanjem ili prirodnim pripustom. Pojave tragova krvi u sluzi je znak prestanka gonjenja – traženja (crveni iscedak). U slučaju da se u sluzi primeti gnoj ili prljavo žuta boja, onda je došlo do oboljenja materice.

Pravovremeno otkrivanje estrusa je veoma bitno za razmnožavanje goveda, jer uspeh osemenjavanja odnosno procenat osemenjosti u mnogome zavisi od pravovremenog otkrivanja estrusa.

Zato je veoma bitno da sam odgajivač obrati pažnju na ponašanje krava kako bi se blagovremeno osemenila. Kontrolu grla treba vršiti svakodnevno ujutro i predveče, posmatrajući da li ima sluzni iscedak i da li je stidnica crvena i nabrekla. Za utvrđivanje polnog žara danas na savremenijim farmama se koriste i specijalni detektori. Teže otkrivanje polnog žara je kod debljih krava i onih sa većom proizvodnjom mleka, kod kojih je ispoljeno – tiho gonjenje.

telenje krava

Najpovoljni momenat za osemenjavanje je druga polovina polnog žara. Osemenjavanje treba izvršiti 10-24 h (12-18) posle prvih znakova. Zbog toga se najčešće praktikuje inseminacija grla posle podne kod kojih je estrus bio očigledan ujutru ili pre podne ako je polni žar uočen prethodnog popodneva. Deponovanje semena pri osemenjavanju treba da se izvrši u cerviks, ispred njegovog otvora prema materici. Samo ubrizgavanje semena ne sme biti naglo da nе bi došlo do oštećenja spermatozoida.

Krave bez zdravstvenih problema i s malim gubitkom telesne mase u periodu po teljenju treba da se osemenjavaju već sa 40-50 dana nakon porođaja. Međutim, bolesti i veliki gubitak težine grla u ranoj fazi laktacije (dnevni gubitak telesne mase veći od 1,5 kg u prvih 60-80 dana po teljenju) vode lošijem kvalitetu folikula i zbog toga veoma niskom stepenu oplodnje pri ranijem osemenjavanju takvih krava. Njih treba uzeti u postupak osemenjavanja znatno kasnije, nekad i do 100 dana po teljenju, dok potpuno ne ozdrave i s boljim konzumiranjem hrane ne proizvedu dobre folikule.

Pripremio: Srđan Zafirović, PSSS Vranje

Preporučujemo: Kako izbeći nezgode koje se mogu dogoditi pri teljenju?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede