Naturalna razmena merkantilnog kukuruza za tovnu stoku. Ponude dostaviti do 8.3.

kukuruz rinfuz

Naturalna razmena kukuruza za svinje i junad će se izvršiti sa pravnim licima, zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima 

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do 30.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku. Naturalna razmena će se izvršiti sa pravnim licima, zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola ili 01.46 – uzgoj svinja i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS”, br. 25/2023, 110/2023 i 3/2024) i nalaze se u aktivnom statusu.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

  • 14,62 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg farmskih tovnih svinja

  • 19,71 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

finansijska podrska za junad

Kvalitet robe

  • Merkantilni kukuruz, koji je predmet ovog zaključka je rod 2022. i 2023. godine, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 5 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih, do 0,03 mg/kg aflatoksina B1. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.
  • Kvalitet tovnih svinja u svemu mora da odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (“Sl.list SFRJ”, br.2/85; 12/85 i 24/86) telesne mase 95-110kg, farmska.
  • Kvalitet tovne junadi u svemu odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ” , br.21/69 i 55/69), telesne mase 450-550 kg, simentalske rase.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po Proizvođaču je do 1.000 tona, u skladu sa količinom tovne stoke koju planiraju da isporuče Direkciji. Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po
dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke tovnih svinja je 6 (šest) meseci, odnosno 9 (devet) do 12 (dvanaest)meseci za tovnu junad od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza, na paritetu utovareno u vozilo Proizvođača, u proizvodnom objektu-farmi.

Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 08.03.2024. godine, do 10 časova.

Preporučujemo: Način formiranja svinjarskih farmi po kategorijama

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede