Mikroklimatski uslovi u kozarniku – 11 važnih faktora

kozarnik

Kozarnik koji gradimo za naše koze mora biti takav da životinjama obezbedimo ugodne uslove za život. Naravno, objekat može biti lep i spolja, ali je jako važno da su uslovi unutar objekta prilagođeni potrebama koza.

Na koje mikroklimatske faktore u kozarniku moramo obratiti pažnju, podseća nas Neđeljko Pipović, savetodavac za stočarstvo u PSSS.

Važni mikroklimatski faktori u kozarniku

kozarnik jarici

Važan faktor očuvanja zdravlja i bolje produktivnosti koza jesu odgovarajuće mikroklimatske prilike u objektima za smeštaj koza. Zato se za osiguravanje kvalitetnih uslova držanja u pogledu mikroklimatskih faktora, mora voditi briga o sledećem:

– optimalna temperatura u staji za odrasle životinje treba da bude između 10 i 15ºC, za jarad između 15 i 20ºC

– minimalna temperatura vazduha u objektu za koze je 6ºC, a maksimalna 27ºC

– posebno je važno izbegavati niske temperature, te visoke i nagle temperaturne oscilacije

– vlažnost vazduha ne sme biti manja od 60% niti viša od 80%, a optimalna vlažnost vazduha je između 65 i 75%

– izbegavati prenatrpanost objekta životinjama jer to negativno utiče na vlažnost vazduha, a zasićenost vazduha vlagom nastaje disanjem životinja, lučenjem mokraće i stajnjaka, nedostatkom prostirke, lošim održavanjem pojilica i dr.

– predvideti i osigurati ventilaciju vazduha u staji što je jako važno za održavanje vazduha svežim, bez nedopuštenih koncentracija štetnih gasova koji nastaju isparavanjem izmeta i mokraće, ali i disanjem životinje izlučuju ugljen dioksid i vodenu paru

– maksimalne dozvoljene koncentracije štetnih gasova u objektu su: 0,035% ugljen dioksida, 0,015 amonijaka, 0,003 ugljen monoksida i 0,002 sumporovodika

ventilacija objekta se provodi električnim ventilatorima potrebnog kapaciteta, a u prosečnim i manjim objektima ventilacija se obavlja prirodnom cirkulacijom vazduha

– potrebno je izbegavati promaju, a brzina strujanja vazduha ne sme biti veća od 0,5 m/s.

– za optimalne uslove smeštaja, po kozi treba obezbediti 30 m³ svežeg vazduha po satu u zimskim mesecima, a 120 m³ svežeg vazduha po satu tokom leta

– kozama je potrebno obezbediti i dovoljno svetla u objektima, što se postiže postavljanjem prozora tako da njihova površina iznosi 1:20 u odnosu na podnu površinu ili postavljanjem sijalica koje omogućavaju 60 luxa/m² površine.

Higijenski uslovi u kozarniku

kozice 2

Higijenski uslovi u smeštajnom objektu za koze imaju veliki uticaj na zdravlje životinja, dodaje Pipović. Zato je važno da se u cilju očuvanja zdravlja, uspešnog razvoja grla u uzgoju i njihove proizvodnje, velika važnost posveti merama čišćenja i održavanja povoljnih higijenskih uslova (otklanjanje uslova za razvoj štetnih mikroorganizama, prvenstveno patogenih koji kod životinja uzrokuju zarazne bolesti i razne infekcije, pad proizvodnje, a u krajnjem slučaju mogu dovesti i do uginuća grla).

Za osiguravanje potrebnih higijenskih uslova potrebno je provoditi redovno i temeljno čišćenje i dezinfekciju u objektima (najmanje dva puta godišnje). Na većim farmama poželjno je na ulazu postaviti dezbarijere. Na taj način se sprečava unošenje mikroorganizama u objekat, ističe savetodavac PSSS Pipović.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede