Metode odgajivanja domaćih životinja – ukrštanja

odgajivanja

Metode odgajivanja podrazumevaju izbor roditelja i njihovo parenje, a u vezi sa rasnom pripadnošću i srodstvom. Ovom pitanju se poklanja posebna pažnja jer od toga zavisi proces reprodukcije, odnosno kvalitet potomstva.

Metode odgajivanja

U praksi se primenjuje podela na srodstvo roditelja: odgajivanje u srodstvu i van srodstva, i odgajivanje u odnosu na rasnu pripadnost: odgajivanje u čistoj rasi (krvi) i odgajivanje ukrštanjem.

Odgajivanje u srodstvu

Ovo odgajivanje podrazumeva međusobno parenje životinja u srodstvu i to do šestog stepena. Srodstvo životinja izražava se generacijama. Tako npr. roditelji i deca su prvog stepena srodstva, baba, deda i unučad drugog stepena srodstva. Srodstvo može biti najuže ako se pare životinje iz prvog i drugog stepena, usko ili blisko parenje je u trećem i četrtom stepenu i umereno ukrštanje ako se radi o životinjama petog i šestog stepena.

Odgajivanjem u srodstvu ustaljuju se osobine roditelja i dolazi do ujednačavanja potomstva, a dolazi i do ispoljavanja nepoželjnih osobina koje treba eliminisati.

Jedna od varijanti odgajivanja u srodstvu je linijsko odgajivanje u srodstvu. U ovom slučaju koristi se isti priplodnjak za nekoliko generacija, čime se povećava udeo njegove krvi i homozigotnost. Ovde spada takozvano osvežavanje krvi.

Odgajivanje u čistoj rasi

Pod ovim načinom odgajivanja podrazumeva se parenje mužjaka i ženki iste rase i time se postiže određena sigurnost u prenošenju osobina sa roditelja na potomstvo. Ovaj metod odgajivanja je značajan za očuvanje plemenitih rasa, a najmanji je rizik u odnosu na kvalitet dobivenog potomstva.

Odgajivanje ukrštanjem

Ovaj način reprodukcije u prvom redu podrazumeva parenje priplodnjaka jedne rase sa plotkinjama druge rase. Potomstvo koje se dobije ovim načinom ukrštanja naziva se melezima i treba da ispunjava određene pozitivne osobine i oca i majke: veću vitalnost, bolje korišćenje hrane, brži porast. Ovo ukrštanje ne daje uvek pozitivne rezultate, pa je poželjno da se uradi određeno testiranje različitih priplodnjaka sa postojećim plotkinjama.

odgajivanja krava

Industrijsko, melioracijsko ili potiskujuće ukrštanje

U zavisnosti od toga šta se želi postići ukrštanje može biti:

Industrijsko ukrštanje se sprovodi u cilju dobijanja meleza prve generacije koji se koriste za tov, dobijanja jaja i sl. Pri ovom ukrštanju dobija se potomstvo koje ima određene izražene osobine u odnosu na roditelje, ovo je bitno za područja gde se gaje primitivne i prelazne rase životinja.

Melioracijsko ukrštanje podrazumeva parenje ženki jedne rase sa priplodnjakom neke rase koja se koristi kao meliorator. Ovo ukrštanje se sprovodi na taj način što se naredne generacije ženskih potomaka pare sa priplodnjacima rase melioratora sve dok se ne postigne popravka određenih osobina. Jedna varijanta ovog ukrštanja je tkz. dodavanje kapi krvi. Pod ovim pojmom se podrazumeva parenje priplodnjaka neke rase sa grupom plotkinja druge rase čije osobine treba poboljšljati, na primer temperament konja, finoći vune kod ovaca itd.

Pretapajuće ili potiskujuće ukrštanje sastoji se u tome da se pomoću muških priplodnjaka obezbedi gajenje rase kojoj oni pripadaju. Prvo se odabere rasa sa kojom će se vršiti ukrštanje, i onda se priplodnjacima te rase pretapa ili potiskuje neka rasa. Prednost ovog ukrštanja je što se postepeno u neko područje uvodi plemenita rasa, a to omogućava popravljanje uslova odgajivanja potomstva koje se dobija ovim ukrštanjem.

PSSS Jagodina Aleksandar Canić

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede