Kozarnik graditi tako da koze u njemu uživaju – saveti

koze u kozarniku

Kozarnik je prostorija koja treba da je suva, prostrana, dobro osvetljena i bez promaje.

Kozarnik treba kozama da obezbedi ugodan boravak u tom prostoru.

Uslovi koji vladaju u kozarniku imaju veliki uticaj na zdravlje i proizvodne sposobnosti koza.

Slavko Mladenović, dipl. inženjer poljoprivrede savetuje kako da napravimo kozarnik , a za dobrobit koza.

U kozarniku obezbediti povoljnu mikroklimu

Pri izgradnji kozarnika posebnu pažnju treba obratiti na sve činioce koji deluju na stvaranje mikroklime u njemu.

Najpovoljniji materijali za izgradnju zidova jesu opekarski blokovi, ali u našim uslovima su to drvo, beton ili kamen. Ono što je najvažnije jeste da unutrašnji zidovi budu od betona u visini od jednog metra kako bi se prali i dezinfikovali.

Tavanica ima važnu funkciju u održavanju mikroklimata, te se zbog toga pravi od drveta otvorenog tipa na kojoj se smešta uglavnom seno koje čini istovremeno i toplotnu izolaciju. 

Prozori u kozarniku su obavezni, ali se postavljaju što je više moguće prema tavanici kako bi se sprečio direktni udar vazduha na životinje prilikom njihovog otvaranja.

Vrlo je važno da se kozama i podmlatku obezbedi ispust kako bi provodili vreme van objekta. Površina ispusta je obično dvostruko veća od površine objekta. 

Veličina kozarnika u velikoj meri zavisi od broja grla koja će se u njemu držati, zatim od rase koza, kategorije kao i sistema uzgoja koza.

Mladenović ukazuje na potrebne površine podnog prostora u zavisnosti od sistema gajenja koza. 

Dimenzije kozarnika

Visina kozarnika 2,4-3,0 m

Podna površina

  • koza: 1,1-1,4 m²,
  • jare: 0,2-0,5 m²,
  • jarac: 1,5-2,0 m² 

Dužina valova

  • koza 0,2-0,3 m,
  • jare 0,1-0,2 m,
  • jarac 0,2-0,3 m. 

Prostorija za mužu

U kozarniku treba predvideti posebnu prostoriju za obavljanje muže i njena površina ne treba biti veća od 2 m² podne površine po grlu. 

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede