Kako sprečiti kljucanje perja kod koka nosilja

kljucanje

Kljucanje među kokošima može dovesti do ozbiljnih povreda jedinki, pa i uginuća.

Kokoške se u toku života kljucaju i oštećuju perje drugim jedinkama iz različitih razloga. Gubitak perja i telesnog pokrivača su štetni, naročito za nosilje.

Na prvom mestu, to je opasno zbog pojave kanibalizma, koji može da ima i smrtne posledice po jedinke. Svako oštećenje perja i pokrivača dovodi gubitka energije, što znači da se deo hrane koristi za održanje energije. Kokoške trpe bol, dolazi do pojave stresa i tada su ptice podložnije bolestima.

Kako preventivnim merama kontrolisati ovu pojavu? Saveti dipl. inž. poljoprivrede Aleksandra Canića, savetodavca PSSS Jagodina.

kljucanje koke

Vrste kljucanja kod kokoši

Postoje više vrsta kljucanja kod kokoši:

  • nežno,
  • grubo,
  • kljucanje oko kloake i
  • agresivno.

Nežno

Ovo nije opasno, jer ptica samo nežno kljuca druge ptice ne nanoseći im povrede. Napadnute ptice ignorišu ovo kljucanje što znači da ne osećaju bol.

Grubo

Predstavlja kljucanje perja u predelu leđa i oko kloake, koje se završava čupanjem perja. Iščupano perje bude uglavnom pojedeno. Napadnuta kokoška često beži i sklanja se jer oseća bol. Ukoliko se agresivnost nastavi, žrtva se nekada preda, ostaje mirna iako je izložena kljucanju.

Kanibalizam

Ovakvo ponašanje pojavljuje se nakon grubog kljucanja, kada se pojave gola mesta bez perja, onda se kljucanje nastavlja i po koži, što izaziva povrede na koži, krvarenje, infekcije rana koje dovode do smrti.

Agresivno

Ovo kljucanje je usmereno na glavu i vrat druge ptice. Iako često prouzrokuje oštećenje, agresivno kljucanje je motivisano nekim drugim uzrocima (pre svega agresivnim ponašanjem) i nije pojava koja spada u istu grupu s kljucanjem u predelu leđa i repa.

kokoske

Šta uraditi da se spreči kljucanje?

U početku treba ostaviti isti svetlosni program u ambijentu na koji kokoške nisu navikle. Treba koristiti iste tipove hranilica i pojilica kao i u odgoju. Kokošima treba odmah omogućiti da koriste prostirku.

Prostirka

Prostirka je veoma bitna da bi se podsticalo čeprkanje kao oblik normalnog ponašanja i prvi faktor za sprečavanje kljucanja. Kad se puste na prostirku, a ne na rešetkast pod smanjuje se gustina naseljenosti u objektu, i tako se smanjuje frustracija i nervoza među kokoškama, navodi Canić. Suva i čista prostirka je bitna za normalno ponašanje jata. Nedostatak za čeprkanjem i kljucanjem povećava rizik za pojavu kanibalizma. Prostirka se može prevrtati ili povremeno dodavati sveža i čista prostirka.

Ispust

Kokoške treba što pre pustati u ispust, da se što pre naviknu da izlaze, jer se tako i rizik od kanibalizma smanjuje na minimum. U početku ispust treba biti ograničen dok se kokoške ne naviknu.

Hrana

Kvalitet ishrane je takođe usko povezan sa kljucanjem perja. Hrana koja je siromašna proteinima posebno metioninom može dovesti do slabijeg operjavanja. Slabija pojava kanibalizma uočena je kod jata koja su hranjena vlaknima celuloze. Hrana koja u sebi ima celulozu se sporije jede, kokoške se više zanimaju tokom ishrane pa nemaju vremena za kljucanje, dodaje savetodavac Canić. Ispusti koji imaju travu imaju više celuloze, a kokoške su mnogo više zauzete konzumiranjem trave.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede