Kako najbolje organizovati ishranu ovaca nakon oplodnje?

bolesti ovaca

Za ishranu ovaca nakon oplodnje potrebno je obezbediti seno, silažu, prekrupu, suncokretovu sačmu.

Ishranu treba pojačati na oko 6 nedelja pred jagnjenje.

Ishrana ovaca nakon oplodnje

U prvih 3,5-4 meseca nakon oplodnje ovce nemaju povećane potrebe u ishrani i obrok u ovom periodu treba da se zasniva na kvalitetnoj paši ili senu (livadsko 70 %, lucerkino 30 %).

Seno treba pripremati od trava i leguminoza koje su košene u optimalnoj fazi razvića i sušene u povoljnim vremenskim uslovima, savetuje Neđeljko Pipović iz PSSS.

Osim sena, u ishranu bremenitih ovaca treba uvrstiti i određenu količinu kvalitetne silaže.

Trebalo bi koristiti 1-1,5 kg sena i 3-4 kg kvalitetne silaže.

Ako je seno dobrog kvaliteta, njegova količina se može smanjiti na 0,5-1 kg dnevno, a silažu povećati na 4-5 kg dnevno.

Ne preporučuje se potpuno izbacivanje sena iz obroka.

Uz silažu (uglavnom se koristi kukuruzna) ovcama treba davati i stočnu kredu (10gr/dnevno/grlu) da bi se izbegla pojava acidoze.

Silaža treba da bude što boljeg kvaliteta (silirani materijal mora da bude sitniji nego za ishranu krava – 0,5-1 cm, kvalitetna fermentacija, ne sme se dozvoliti da silirani materijal ima primesa zemlje zbog buternog vrenja).

Ne sme se koristiti pokvarena, plesniva i smrznuta silaža, jer može doći do poremećaja u varenju, naduna, pobačaja, uginuća itd.

Kada pojačati ishranu?

Ishranu treba pojačati na oko 6 nedelja pred jagnjenje kada dolazi do intenzivnog razvoja ploda, savetuje Pipović.

Potrebno je, pored uobičajenog obroka, postepeno u isti uvoditi kukuruznu ili neku drugu prekrupu (150-300 g) uz dodatak određene količine suncokretove sačme (15 %).

Nekoliko saveta oko pripreme silaže

Za ishranu ovaca silaža se može spremati od različitih biljnih materijala, slično kao i kod goveda. I ovom slučaju najprihvatljivija za proizvođače jeste silaža kukuruza, jer je postupak spremanja najjednostavniji.

Brdski predeli uglavnom nisu pogodni za gajenje kukuruza zbog kraćeg vegetacionog perioda ali u ovom slučaju i nije cilj potpuno sazrevanje kukuruza radi dobijanja zrna kao glavnog proizvoda, već se njegovo ubiranje može obaviti znatno ranije, u fazi voštane zrelosti. Tome pogoduje i postojanje brojnih sorti sa znatno kraćim vegetacionim periodom, koje su selekcionisane upravo za takve uslove.

U ovom slučaju mogu se očekivati visoki prinosi zelene mase, ali se zna da se radi o reonima kojima postoje veća ograničenja u sprovođenju potrebnih agrotehničkih mera.

Pored korišćenja cele biljke kukuruza za siliranje, u obzir dolaze i druga žita, kao i silaže trava, leguminoza i travno-leguminoznih smeša.

Silaže leguminoza mogu biti odličan izvor proteina upravo mesecima intenzivnog razvoja ploda i jagnjenja ovaca, kao i u periodu dojenja.

Pri siliranju trava i leguminoza preporučuje se prethodno provenjavanje pokošenog materijala, jer će silaža teže izmrzavati. Uovakve silaže se pri spremanju mogu uključiti manje količine prekrupe žita (10-20 %), Pri čemu se bitno povećava energetska vrednost.

Preporučujemo da pročitate kako pripremiti kvalitetnu senažu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede