IPARD u sektoru živinarstva: Dozvoljena ulaganja i specifični kriterijumi

kokoske na farmi

Sredstva iz IPARD-a moguće je uložiti i u sektor živinarstva

O kojim dozvoljenim ulaganjima i specifičnim kriterijumima u sektoru živinarstva je reč saznajemo od Roberta Širtova DVM sci.

Dozvoljena ulaganja u sektoru živinarstva 

Dozvoljena ulaganja se odnose na sledeće:

 • izgradnju i (ili) rekonstrukciju i (ili) opremanje objekata za držanje pernatih životinja (tov pilića, uzgoj nosilja) uključujući opremu za sprečavanje širenja bolesti ptica.
 • ulaganje u izgradnju i (ili) rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajsko đubrivo ukuljučujući opremu za rukovanje i korišćenje stajskim đubrivom.
 • ulaganja u izgradnju i (ili) rekonstrukciju i (ili) opremanje građevina za obradu otpadnih voda, propratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje zagađivanja vazduha. 
 • ulaganja u izgradnju i (ili) opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi.
 • ulaganja u kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme.
 • ulaganja koja su neophodna za usklađivanje sa IPPC Direktivom (2008/1/EC).

Specifični kriterijumi za sektor živinarstva 

Da bi ostvario pravo na napred navedena ulaganja korisnik mora imati na kraju ulaganja:  

a) kapacitet za držanje:

 • najmanje 5.000, a najviše 40.000 pilića završne težine, koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, ukoliko se ulaganje odnosi na  držanje pilića, ili
 • najmanje 5.000, a najviše 15.000 nosilja teških linija, ukoliko se ulaganje odnosi na držanje nosilja teških linija, ili
 • najmanje 5.000, a najviše 40.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa i najmanje 5.000, a najviše 15.000 nosilja, ukoliko ulaže u obe kategorije proizvodnje.   

b) najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja, i to:

 • 5.000, ukoliko se ulaganje odnosi na držanje pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili
 • 5.000, ukoliko se ulaganje odnosi na držanje nosilja teških linija, ili
 • 5.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili
 • 5.000 nosilja teških linija, ukoliko ulaže u obe kategorije proizvodnje.

Podnosiocu koji u trenutku prijave ima kapacitet za držanje veći od 40.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili 15.000 nosilja dozvoljena su ulaganja isključivo u izgradnju i (ili) rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajsko đubrivo uključujući opremu za rukovanje i korišćenje stajskim đubrivom i ulaganja u izgradnju i (ili) opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi.

Pored toga moguća su ulaganja koja su neophodna za usklađivanje sa IPPC Direktivom (2008/1/EC), ali bez povećanja postojećih kapaciteta.    

PROČITAJTE VIŠE O Merama IPARD-a koje će biti podržane u stočarstvu

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede