Dobra higijenska praksa u proizvodnji mleka

muza krava

Proizvesti zdravu hranu prioritet je odgovornog proizvođača mleka. Zato je važno da se pridržavamo dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka i sprečimo kontaminaciju ove dragocene tečnosti.

Mleko je, obzirom na svoj sastav, povoljna sredina za razmnožavanje mikroorganizama. Zbog toga se u povoljnim temperaturnim uslovima mikroorganizmi u mleku razmnožavaju veoma burno i slabe njegov kvalitet 

Higijenski ispravno mleko je, pre svega, mleko sa malim brojem mikroorganizama, niskim sadržajem somatskih ćelija i rezidua (ostaci antibiotika, pesticida, dezinficijenasa i hormona).

Podsećamo na neke važne korake u sprovođenju dobre higijenske prakse (iz Uputstva za sprovođenje dobre higjenske prakse i organizaciju procesa muže u proizvodnji mleka).

Dobra higijenska praksa u proizvodnji mleka

Principi dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka su:

 • dobijanje sveže pomuženog mleko iz zdravog vimena koje je higijenski ispravno
 • muža se mora obaviti pod higijenskim uslovima koji obezbeđuju odgovarajući kvalitet mleka
 • čovek, staja, oprema za mužu i hlađenje mleka ne smeju biti izvor zagađenja mleka
 • pravi način isključivanja izvora zagađenja mleka je primena čišćenja, pranja i dezinfekcije
 • muzač treba da bude edukovan i odgovoran za svoj posao.

Za dobru higijensku praksu potreban je „alat“

Da bi se sprovela dobra higijenska praksa potrebna su određena sredstva. To su:

 • deterdženti (koji ne pene). Jedan alkalni za svakodnevnu upotrebu i jedan kiseli za čišćenje jednom nedeljno. Alkalni se koriste za rastvaranje masnoća i proteina dok su kiseli deterdženti neophodni za uklanjanje kalcijuma (kamenca) koji se zadržava na opremi za mužu i koji čini pogodno tle za razvoj bakterija.
 • četke za pranje, najmanje dve i to različitih boja. Jedna za čišćenje spoljašnjeg dela opreme koji je često u dodiru sa stajnjakom i druga za čišćenje unutrašnjosti opreme.
 • posuda (sa duplim dnom) za predmužu i proveravanje prvih mlazeva mleka pomoću koje se odvajaju prva tri mlaza mleka koji u sebi sadrže veliki broj bakterija.
 • posuda (aplikator) sa dezinfekcionim sredstvom za potapanje sisa.
 • vruća i hladna voda za pranje opreme. Temperatura vruće vode treba da bude 60-70 °C.
 • termometar za merenje temperature mleka u laktofrizu i vode za pranje.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede