Biogas energija proizvedena na farmi

biogas fermentacija

Biogas nastaje u procesu anaerobne razgradnje đubriva (bez prisustva kiseonika) u toku serije visoko kompleksnih reakcija, pod dejstvom metabolita bakterijskih kultura.

Proizvodnja energije na farmama krava koje se uzgajaju za proizvodnju mleka teško može biti konkurentna proizvodnji energije iz fosilnih goriva, po današnjim cenama fosilnih goriva.

Međutim, zbog konstantnog povećanja cena fosilnih goriva, kao i zbog posebnih cena za energiju dobijenu iz obnovljivih izvora energije, ta se situacija menja u korist energije proizvedene na farmama, iako to nije linearnog karaktera jer se u većini slučajeva, u ciklusu proizvodnje energije iz stočnog đubriva koristi energija iz fosilnih goriva, kao što je prikupljanje i obrada gnojiva, pa se tako i troškovi proizvodnje energije povećavaju.

Energetski potencijal biomase na farmi i uslovno grlo

Energetski potencijal biomase na farmama se određuje prema broju tzv. uslovnih grla stoke. Uslovno grlo (UG) predstavlja životinju (ili više njih), težine 500 kg žive vage.  

Energetski potencijal biomase na farmi 

Goveda

– 1 UG = 0,6 – 1,2 mlečna krava
– približno 1,3 m3 biogasa dnevno po UG
– donja toplotna moć: 6 kWh/Nm3

Svinje

– 1 UG = 2 – 6 svinja
– približno 1,5 m3 biogasa dnevno po UG
– donja toplotna moć: 6 kWh/Nm3

Živina

– 1 UG = 250 – 320 koka nosilja
– približno 2 m3 biogasa dnevno po UG
– donja toplotna moć: 6,5 kWh/Nm3

Žitarice

– Silaža kukuruza, trave, lisne mase… – 600 – 640 m3 biogasa po toni organske   suve materije- donja toplotna moć: 5,5 – 6 kWh/Nm3

Industrija – Industrijske organski zagađene    otpadne vode- 0,20 – 0,40 m3 CH4/kg HPK – 60-80% CH4 u biogasu

 

Proizvedeni biogas može se koristiti za:

  • toplotne potrebe zagrevanja prostorija,
  • grejanje vode i u kućnim potrebama direktnim sagorevanjem,
  • proizvodnju električne energije koja bi se koristila na farmi ili bi se uključivala u elektroenergetski sistem.

Prevrela osoka je korisna

U procesu dobijanja biogasa nastaje prevrela gnojnica – osoka, koja po svom fizičkom i hemijskom sastavu može da se upotrebi kao odlično osnovno đubrivo, jer su u njoj posle fermentacije u celosti zadržane mineralne materije, azot, kalcijum i fosfor.

Primenom prevrele gnojnice znatno se može uštedeti na mineralnim đubrivima i deviznim sredstvima koja se utroše za njihov uvoz.

Za ekonomski isplativo postrojenje na biogas računa se da je potrebno đubrivo od 100 krava ili 1100 svinja ili 12.000-14.000 peradi.

Pripremio: Aleksandar Stojanović dipl. inženjer

psss.rs

Pročitajte o bioelektrani u Botošu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede