Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini

krave farma

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.08.2017. godine.

Visina i namena podsticajnih sredstava  

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini predviđen je ukupan iznos do 35.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.250.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava jeste do 2.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja.

Korisnici bespovratnih sredstava  

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze
se u aktivnom statusu, i to :

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno
lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Za koje namene će se koristiti bespovratna sredstva?

I Opremanje govedarskih farmi:

Boksevi za smeštaj muznih krava, boksevi za smeštaj tovnih junadi, podovi za ležišta, pojilice, termo pojilice, električne pastirice, ventilacija, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi, skreperi i separatori, kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).

II Opremanje svinjarskih farmi:

Boksevi za prašenje, uklještenje, prostirke, podovi za staje, grejne ploče, boksevi za prasad, boksevi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice , pojilice, linije za hranjenje, ventilacija.

III Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:
Pojilice, termo-pojilice, električne pastirice, hranilice, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi.

IV Opremanje živinarskih farmi:
Hranilice, linije za hranjenje, pojilice, linija napajanja, ventilacija, paneli za hlađenje, klapne i kaveze.

V Nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu

Ekstruder, mlin čekićar, mešaona i peletirka

INFORMACIJE: 

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

TEKST KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede