Aberdin angus tovna rasa goveda

Angus

Aberdin angus je tipična tovna rasa goveda, potpuno crne boje. Šutost je dominantna osobina,

Angus

tako da se pri ukrštanju sa rogatim rasama dobijaju melezi prve generacije bez rogova.

Nastala je u severoistočnom delu Škotske u brdovitim predelima, koji se odlikuju mestimično nedovoljno plodnim zemljištem i hladnom klimom u većem delu godine.

Gajenjem u srodstvu i odabirom, dobijena je rasa dobrih proizvodnih svojstva, izražene ranostasnosti, prilagođena uslovima gajenja u brdskim regionima.

Aberdin angus je dosta niska rasa, visina grebena kod krava iznosi 125 cm, a kod bikova 135 cm. Masa tela odraslih krava je 550-600 kg, a bikova 800-950 kg.

Grla aberdin angus rase imaju proporcionalno tanke kosti, što se odražava na povoljan odnos mesa i kostiju. Randman klanja je 65 %, a kod utovljenih bikova 75 %. Meso je jako kvalitetno i mramorirano.

Bikovi aberdin angus rase upotrebljavaju se radi komercijalne proizvodnje, za ukrštanje u mlečnim zapatima, jer je masa teladi pri rođenju mala, tj. u proseku 35 kg u farmskim uslovima, pa je i telenje lako.

Služi kao korisna rasna komponenta za stvaranje meleza-krava dvojne materinske osnove sa naglašenom mesnatošću za dojenje teladi po sistemu krava-tele. Krave melezi aberdin-angus rase imaju odličnu reputaciju u zapatima koji doje telad, tj. koji služe kao materinska osnova za proizvodnju mesa.

Mlečnost aberdin angus rase je vrlo mala, tj. mlečnost je tolika da se može othraniti tele. Aberdin angus kao pogodna rasa za intenzivan tov je vrlo otporna rasa i u hladnim i u toplim predelima tako da je veoma rasprostranjena. Najviše se gaji u SAD-u, Australiji, Novom Zelandu i zemljama Južne Amerike.

Zumreta Trtovac, dipl. inž. stočarstva

psss.rs

Foto: vetbook.org 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede