Zrenjanin: Bespovratna sredstva za žensko preduzetništvo

bespovratna sredstva zene

Bespovratna sredstva Grada Zrenjanina za osnaživanje ženskog preduzetništva. Javni poziv otvoren do 27.11.2021.

Grad Zrenjanin je raspisao Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini.

Za realizaciju ovog programa su raspoloživa bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara.

Pravo za podnošenje prijava na osnovu Programa imaju mali i mikro privredni subjekti i preduzetnice i nezaposlene žene evidentirane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Zrenjanin sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina.

USLOVI za učešće

Mali i mikro privredni subjekti i preduzetnice, koje kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

– da je vlasnik žena sa najmanje 51% udela u istom, odnosno  u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor) upisana u APR-u,

– da su registrovani na teritoriji grada Zrenjanina,

– da su osnovani ne ranije od 1.11.2019. godine,

– da su pozitivno poslovali u  2020. godini (iskazao neto dobitak);

– da nad njima nije pokretnut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

– da im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

– da za iste namene nije konkurisao za bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

– da u bilo kom periodu u toku dve uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

Nezaposlene žene evidentirane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Zrenjanin sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina ako:

– registruje privredni subjekat u roku od 10 dana po objavljivanju Rešenja o dodeli sredstava, a pre potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava,

– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

– da im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

– da za iste namene nije konkurisao za bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Bespovratna sredstva u iznosu do 75% vrednosti ulaganja

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 75% vrednosti ulaganja na osnovu profakture.

Finansijska pomoć se dodeljuje korisnicama jednokratno i nepovratno, u najvišem iznosu do 200.000,00 RSD za privredne subjekte koji će biti osnovani nakon donošenja Konačne liste korisnika sredstava, odnosno 100.000,00 RSD za privredne subjekte koji su osnovani ne ranije od 1.11.2019. godine.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2021.godini.

Korisnice dodeljena novčana sredstava mogu rasporediti:

  1. do 10% za obrtna sredstva,
  2. do 15% za uređenje poslovnog prostora,
  3. od 75% za nabavku mašine/opreme.

Informacije

Za sve informacije vezane za Javni poziv zainteresovani se mogu obratiti Danki Ječmenici na telefon 064/811 6310. Za pomoć oko podnošenja i popunjavanja Prijave podnosioci se mogu obratiti Zrenjaninskom edukativnom centru na telefon 023/521-090 ili putem elektronske pošte: zreduc@gmail.com, dok za registraciju privrednog subjekta pomoć pruža Unija poslodavaca putem telefona 023/533-730 ili elektronske pošte: poslodavcizr@gmail.com.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Grada Zrenjanina: http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede