Zahtev za podsticaje za osiguranje podneti do 15. novembra 2023.

zahtev

Zahtevi se podnose preko platforme eAgrar. Najviši ukupni iznos podsticaja u jednoj kalendarskoj godini je 2.500.000 dinara

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2023. godinu.

Zahtev podneti preko platforme eAgrar

Zahtevi se podnose u periodu od 16. oktobra do 15. novembra 2023. godine, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kod društva za osiguranje, osigurala od rizika useve i plodove ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i rasadnike i životinje.

Podsticaji obuhvataju:

  1. podsticaje za osiguranje ratarskih kultura u maksimalnom iznosu od 100.000 dinara;
  2. podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara;
  3. podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja;
  4. podsticaje za osiguranje rasadnika u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara;
  5. podsticaje za osiguranje životinja u maksimalnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti plaćene premije osiguranja, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno za područja određenih upravnih okruga utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi katastarska parcela pod biljnim kulturama, odnosno prema mestu u kome se nalazi objekat (HID) u kome se drže i uzgajaju životinje, koji su predmet podsticaja.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 2.500.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i ako je u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kod društva za osiguranje, osiguralo od rizika koji su propisani opštim i posebnim uslovima osiguravajućih društava:

  1. useve i plodove ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;
  2. rasadnike na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;
  3. životinje, za koje u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i identifikacionom broju gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, na kojima se životinje drže ili uzgajaju).

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDE.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede