Za voćare, vinogradare, povrtare i cvećare bespovratna sredstva kroz 3 konkursa

bespovratna sredstva vocnjak

Konkursi za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za protivgradnu zaštitu, sistema „anti-frost“, u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, u opremu za preradu voća, povrća, pečuraka.  

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurse koji su otvoreni zaključno sa 18.2.2022. godine.

Bespovratna sredstva se dodeljuju fizičkim licima i preduzetnicima nosiocima registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravnim licima i to privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama (i složenim zadrugama) u AP Vojvodini u 2022. godini.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini. Za realizaciju ovog konkursa je predviđen ukupan iznos do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 259.000,00 dinara bez PDV-a.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (SAMO MREŽA)
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške jeste do 440.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova i elemenata potrebnih za podizanje sistema za protivgradnu zaštitu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške jeste do 440.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova za podizanje zasada hmelja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 300.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 330.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova za podizanje vinograda

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za podizanje vinograda po jednom hektaru površine iznose najviše 155.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 180.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova i žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova i žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 163.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 180.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali useva

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 242.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije (za gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
4. Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
6. Mašine za sadnju;

U Sektoru ostali usevi:

7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta;
8. Mašine za đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva);
9. Mašine za setvu;
10. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:

11. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizer; 11.2. Prskalica; 11.3. Dron).

bespovratna sredstva prerada 1

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke)

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicijaza preradu voća,povrća (uključujući i pečurke)na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva. Predmet Konkursa jestedodela bespovratnih sredstavau novu opremu zasušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizacijuproizvoda od voća i povrća(uključujući i pečurke), opremu zaprijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke).

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po Konkursu iznose ukupno20.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije (za gazdinstvo registrovano na području saotežanim uslovima rada u poljoprivredi, gde su žene osnivači pravnog lica i mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60%od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava‒do 2.000.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje napodručju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2022.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  • nabavka nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) kao i njihovih proizvoda: sušare (na primer: tunelske, trakaste, komorne), oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
  • nabavka nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda (uključujući i pečurke): kontinualni tunel za zamrzavanje, uređaji za zamrzavanje u blokovima, klasičan tunel, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
  • nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju voća i povrća i sterilizaciju proizvoda (uključujućii pečurke): blanšeri razni sa pripadajućom opremom, pasterizatori (na primer: pločasti, cevni, tunelski), sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi), paster kada druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
  • nabavka nove opreme za prijem voća, povrća, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda(uključujući i pečurke).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog
sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

OVDE saznajte više o svim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede