Nova bespovratna sredstva za prerađivače iz Vojvodine za kupovinu nove opreme. Konkurs otvoren do 13.4.

za preradjivace

Za prerađivače bespovratna sredstva za kupovinu nove opreme. Maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Razvojna agancija Vojvodine (RAV) poziva firme iz prerađivačkog sektora koje posluju na teritoriji Vojvodine da se, ukoliko imaju interesovanja i potencijala, prijave na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima u Vojvodini za kupovinu nove opreme u 2023. godini, koji je objavio Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a za čiju se realizaciju delom brine i RAV.

U pitanju je šesti po redu ovakav konkurs Sekretarijata (realizuju se od 2018.godine), ali koji od ove godine ima jednu novinu: pored toga što je namenjen svim privrednim društvima iz prerađivačkog sektora koja ispunjavanju tražene uslove (Komponenta1), uvedena je i Komponenta2, kao posebna mera za kompanije koje su postojeći ili potencijalni lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija (MNK). Ova nova komponenta ima za cilj da MNK u Vojvodini razvijaju svoje mreže lokalnih dobavljača, čime bi se istovremeno povećala i konkurentnost domaćih firmi.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 6.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 1, odnosno 10.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 2, u oba slučaja bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Konkurs za prerađivače traje zaključno sa 13.4.2023. godine

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 322.500.000,00 dinara.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 3.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara za Komponentu 1, odnosno 5.000.000,00 dinara do 12.000.000,00 dinara za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 24.2.2023. godine i traje zaključno sa 13.4.2023. godine, računajući i taj dan.

INFORMACIJE

Sve o uslovima Konkursa i način prijavljivanja zainteresovane kompanije mogu pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a mogu se i direktno javiti i na sledeće telefone ili mejlove:

  • Komponenta 1: Stefan Davidović, 021/487-4158, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs i Marijana Rakić 021/487-4208, marijana.rakic@vojvodina.gov.rs
  • Komponenta 2: Biljana Vrzić, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs i Tanja Vičević, 021/472-32-40,
    tanja.vicevic@rav.org.rs

Preporučujemo: O sušenju povrća

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede