Subvencionisani krediti za mehanizaciju, biljnu i stočarsku proizvodnju

prezentacij atraktora u radu

Subvencionisani krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim domaćinstvima, preduzetnicima, pravnim licima i zadrugama.

Crédit Agricole Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama od 1 do 3% godišnje.

Subvencionisani krediti namenjeni su nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, za biljnu ili stočarsku proizvodnju.

Osim toga, ove godine, usled poteškoća izazvanih bolešću COVID-19 odobravaju se i krediti za očuvanje likvidnosti sa fiksnom kamatnom stopom 1% godišnje, na rok do 36 meseci u maksimalnom iznosu do tri miliona dinara.

Ovi krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim domaćinstvima, preduzetnicima, pravnim licima i zadrugama.

Kamatne stope za kredite za mehanizaciju iznose 3%, a za sve ostale namene iznose 1% godišnje.

Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri – do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi odobrava se rok do 36 meseci i kamatna stopa iznosi 1% i za mehanizaciju.

Maksimalni iznos kredita za individualna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do 6 miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara.

U zavisnosti od namene i ročnosti kredita koja može biti od jedne do pet godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama uz odloženi rok vraćanja glavnice od 12 do 24 meseca.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2020. godine, a bankraski službenici Crédit Agrciole Srbija, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, su na raspolaganju svim klijentima za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede