Subvencije Beograda za voćare, povrtare, stočare, pčelare i nabavku mehanizacije

subvencije polje

Subvencije Grada Beograda u maksimalnom iznosu do 80 % od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a.

Sekretarijat za poljoprivredu Beograda objavio je konkurse za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za 2022. godinu. Raspisano je pet javnih poziva:

  1. za nabavku mehanizacije, traktora 
  2. za nabavku priključnih mašina 
  3. za stočarstvo 
  4. za voćarstvo i povrtarstvo 
  5. za pčelarstvo 

Vršilac dužnosti gradskog sekretara za poljoprivredu Savo Pavičić rekao je za Tanjug da će 100 miliona dinara biti namenjeno za nabavku mehanizacije, odnosno poljoprivrednih traktora, zatim 30 miliona za priključne mašine, 35 miliona za pčelarstvo, 30 miliona za stočarstvo, i to tako što će poljoprivrednici moći da nabave, na primer, do tri junice ili minimum deset ovaca. Kada je reč o voćarstvu i povrtarstvu, kaže Pavičić, ove godine se u te oblasti ulaže 45 miliona dinara, a sredstva su namenjena za nabavku protivgradnih mreža, plastenika, sistema za navodnjavanje, kao i makaza za orezivanje.

Uslovi za konkurisanje su da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ima prebivalište na teritoriji Beograda i da ne bude korisnik drugih subvencija za nabavku opreme za čiju kupovinu sada konkuriše.

Nabavka mehanizacije

Za subvencije za nabavku traktora, do milion dinara, mogu da konkurišu gazdinstva čije se katastarske parcele nalaze na teritoriji Beograda. Osim toga, podnosilac zahteva traktor mora da kupi nakon dobijanja novca od grada i to od dobavljača ili proizvođača traktora iz Beograda.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke traktora bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po korisniku. Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava, koji raspisuje Sekretarijat za poljoprivredu u 2022. godinu.

Podnosilac prijave u zavisnosti od sektora po kojem konkuriše za korišćenje podsticaja mora da ispunjava i  određene specifične uslove:
– po sektoru mleka – u vlasništvu poljoprivrednog gazdinstva da ima od 1 do 29 mlečnih krava na kraju investicije;
– po sektoru mesa – u vlasništvu poljoprivrednog gazdinstva da ima do 29 grla goveda, i/ili 199 grla ovaca i/ili 199 koza, i/ ili 29 grla krmača i/ili 199 tovnih svinja i/ili 999 ćuraka i/ili 299 gusaka i/ili 4.999 brojlera na kraju investicije;
– po sektoru voća – prihvatljive investicije do 49.999 evra (odnosno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan objavljivanja ovog Javnog poziva);
– po sektoru povrća – prihvatljive investicije do 49.999 evra (odnosno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan objavljivanja ovog Javnog poziva);
– po sektoru vinogradarstva – registrovan u Vinogradarskom registru u skladu sa zakonom o vinogradarstvu sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije;
– po sektoru žitarica, industrijskih useva i hmelja
-koji ima do 49 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim usevima;
-koji ima do 1,99 ha zemljišta pod hmeljem.

vocnjak i mreza

Subvencije za voćare i povrtare

Voćari i povrtari mogu da konkurišu za subvencije u visini od 37.000 do 1,5 miliona dinara, zavisno od veličine parcele koju obrađuju i vrste opreme za koju konkurišu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme i to:
– protivgradna mreža na površini od 0,25 ha do 1 ha,
– protivgradna mreža sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 1 ha,
plastenik sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,03 ha do 0,10 ha,
– žičana ograda za ograđivanje višegodišnjih zasada, na površini od 0,25 ha do 5 ha,
– sistem za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 5 ha,
– sistem za navodnjavanje „kap po kap“ sa hidrantom sa ili bez merača protoka vode na površini od 0,25 ha do 5 ha,
– hidrant sa ili bez merača protoka vode,
– oprema za orezivanje voća – električne makaze.

Podnosioci prijava koji imaju sistem za navodnjavanje koji je u funkciji na formiranom zasadu voća mogu da podnesu prijavu za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku i postavljanje protivgradne mreže bez sistema za navodnjavanje (maksimalan iznos za 1 ha protivgradne mreže bez sistema za navodnjavanje iznosi 1.400.000,00 dinara). Podsticajna sredstva su namenjena za postavljanje jednog plastenika (ili blok plastenika) na površini od 0,03 ha do 0,10 ha.

koze u kozarniku

Za stočare nabavka grla ili opreme

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku grla stoke ili nove opreme (jedna ili više vrsta opreme) i to: od jedne do tri kvalitetne priplodne junice simentalske rase ili holštajn – frizijske rase starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci, od 10 do 30 kvalitetnih priplodnih ovaca – dviski starosti od 6 do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, od 10 do 30 kvalitetnih priplodnih koza – dviski starosti od 6 do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, muzilice, mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane, električni dozatori za koncentrovanu stočnu hranu, električni dozatori za kabastu stočnu hranu, električni transporteri – pužni sa ili bez bunkera, (u daljem tekstu: grla stoke ili opreme).

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke grla stoke i opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava, po korisniku, za nabavku:
– do tri kvalitetne priplodne junice ne može biti veći od 750.000,00 dinara;
– do 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili koza ne može biti veći od 750.000,00 dinara;
– opreme ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku grla stoke ili više vrsta opreme i
samo po osnovu jednog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava.

košnice nove
Konkurs za košnice i opremu

Pčelarima subvencije za opremu

Pčelari sa teritorije Grada Beograda kroz subvencije mogu nabaviti košnice (do 20), sms vage, satne osnove i prese za stane osnove, sušare za polen, mlin za šećer, mešalica za izradu pogača za prihranu pčela, jedna centrifuga, otklapač saća i topionik za vosak.

Po korisniku moguće su subvencije u iznosu od maksimalno 120.000 dinara. Pčelar koji konkuriše ne može biti korisnik drugih državnih pomoći, a pčelinjak mora biti registrovan na teritoriji grada. Oprema mora da bude kupljena nakon dobijanja subvencija.

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a. Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku više vrsta opreme, koja je predmet ovog Javnog poziva.

OVDE konkurs za mehanizaciju 

OVDE konkurs za priključne mašine

OVDE konkurs za voćare i povrtare

OVDE konkurs za stočare

OVDE konkurs za pčelare

INFORMACIJE

Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima konkursa na zvaničnom sajtu Grada Beograda u delu sajta pod nazivom „Gradski oglasi, konkursi i tenderi“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede