Šta donose izmene pravilnika o podsticajima za nabavku mašina i opreme za unapređenje digitalizacije u stočarstvu

dan mleka

Izmene pravilnika odnose se, između ostalog, i na nabavku mlekomata.

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izmene se odnose na tekst u Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, br. 46/19 i 87/20), u članu 2. tačka 5). Sada tekst glasi: „realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta investicije (promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje predmeta investicije u funkciju u skladu sa namenom;”.

Izmene pravilnika o nabavci mlekomata

Lice koje ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku mlekomata mora da:

1) ispunjava i veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane i veterinarstvo;

2) je kao subjekt u poslovanju hranom registrovalo mlekomat u skladu sa posebnim propisom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla;

3) putem mlekomata krajnjem potrošaču prodaje samo sirovo mleko od mlečnih krava sa svog gazdinstva.”

Takođe, u ovom pravilniku piše da lice ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku do najviše tri mlekomata po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

Izmene pravilnika se odnose i na član 8 i sada glasi: „kopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane za predmetni mlekomat, kao i kopiju rešenja o upisu u Registar objekata u skladu sa posebnim propisom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla;” (reč: „izvod” zamenjuje se rečima: „kopiju izvoda”).

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 9/22 od 21. januara 2022. godine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

OVDE preuzmite sve pravilnike Ministarstva poljoprivrede

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede