Sredstva za projekte u oblasti zaštite životne sredine

zaštita životne sredine kugla

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini.

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa.

Cilj javnog konkursa je unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine.

Prioritetne tematske oblasti su:

  • zaštita prirodnih vrednosti;
  • zaštita zemljišta;
  • zaštita voda;
  • upravljanje otpadom;
  • promocija Arhuske konvencije;
  • promocija zelene ekonomije,
  • finansiranje životne sredine.

Opredeljena sredstava 

Za ovaj konkurs opredeljeno je u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara.

Projektnom prijavom može se potraživati najviše do 80 % ukupno potrebnih sredstava.

Sufinansiranje projekta iz drugih izvora može biti iz sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, inostranih fondova, poklona ili donacija.

Očekivani datum početka realizacije izabranih projekata: nakon sprovođenja konkursne procedure i potpisivanja ugovora, očekivano: kraj avgusta/početak septembra 2017. godine.

Ko ima pravo da učestvuje na konkursu?

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre:
 koji deluju na teritoriji Republike Srbije;
 čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
 imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

OVDE o ostalim uslovima i dokumentaciji koju treba priložiti

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Konkursna komisija utvrđuje predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na internet stranici Ministarstva i portalu e- Uprava.
Na predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora, u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi Konkursna komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Odluka o izboru projekata donosi se u roku od 30 dana od dana utvrđivanja predloga Liste i objavljuje na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava.

Izbor projekata vršiće se primenom sledećih kriterijuma:

– Reference projekta: način realizacije projektnih aktivnosti u okviru odabrane tematske oblasti; dužina trajanja projekta; broj lica koja realizuju projekat; očekivani rezultati projekta;

– Ciljevi koji se postižu: mogućnost implementacije projekta; stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi; obim zadovoljavanja javnog interesa – veličina ciljne grupe obuhvaćena projektom; mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost; promocija rodne ravnospravnosti i jačanje uloge ranjivih društvenih grupa;

– Sufinansiranje projekta iz drugih izvora (sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, inostranih fondova, poklona ili donacija) i visina potraživanih sredstava, odnosno procenat sufinansiranja iz drugih izvora;

– Opravdanost budžeta projekta: opravdanost strukture (vrste) i visine troškova;

– Zakonitost i efikasnost ranije korišćenih sredstava;

– Kvalifikacije projektnog tima;

– Prethodno iskustvo organizacije u sprovođenju projekata iz tematske oblasti na koju se odnosi predlog projekta;
Ostale napomene:

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Informacije se mogu dobiti i telefonskim putem, pozivom na broj 011/31 21 241.

Tekst javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.mpzzs.gov.rs) i
www.eko.minpolj.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

KONKURS u celini pročitajte OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede