Sredstva za povećanje šumovitosti, šumske puteve i rasadničku proizvodnju

suma Fruska Gora

U cilju povećanja šumovitosti raspisan Konkurs za sufinansiranje radova na pošumljavanju.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu.  

Cilj ovog Konkursa je povećanje šumovitosti Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet konkursa je sufinansiranje radova na pošumljavanju – podizanju novih šuma i izgradnji šumskih puteva i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa  potrebnom dokumentacijom je do 31.8.2018. godine, odnosno do 15.6.2018. godine zavisno od toga za čega se konkuriše.

IZNOS I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 135.100.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 174,00 hektara za sve oblike svojine, u ukupnom iznosu do 25.100.000,00 dinara i to:

– pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima na površini do 110,00 hektara s jediničnom cenom do 160.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 17.600.000,00 dinara;

– pošumljavanje mekim lišćarima na površini do 55,00 hektara s jediničnom cenom do 120.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 6.600.000,00 dinara;

– pošumljavanje bagremom na površini do 9,00 hektara s jediničnom cenom do 100.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 25 kilometara s jediničnom cenom do 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 100.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

 

KONTAKT I DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852. 

INFORMACIJE O PREUZIMANjU ELEKTRONSKE FORME PRIJAVA I OBRAZACA

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs)

OVDE PREUZMITE TEKST KONKURSA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede