Za preduzetnice bespovratna sredstva. Prijava do 18. aprila 2023. godine

preduzetnice

Bespovratna sredstva za preduzetnice se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDVa 

Raspisan Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Za tu namenu opredeljeno je ukupno 8,5 miliona dinara, od kojih je 2,5 miliona dinara za tekuće subvencije i šest miliona za kapitalne subvencije, a sredstva se odobravaju po principu refundacije, odnosno za ono što je kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti u periodu od 24. marta 2022. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.

Pod nabavkom mašina i opreme podrazumevaju se mašine i oprema koje su u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda ili pak pružanja usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje, odnosno pružanja usluge i operacija u domenu marketinga i trgovine. Nabavka računarske opreme obuhvata desktop ili prenosiv računar ili tablet i periferne uređaje koji su namenjeni isključivo za potrebe digitalizacije poslovanja, digitalne komunikacije, propagande i poslovanja na internetu i društvenim mrežama.

Pod nabavkom softvera, odnosno softverske licence, podrazumeva se nabavka profesionalnog, aplikativnog, softverskog paketa i alata u funkciji proizvodnog procesa i za potrebe pružanja usluga. Sa druge strane, usluge podrazumevaju aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da sprovede, poput izrade veb-sajta, plana promocije, marketing i biznis plana, digitalnog marketinga i drugo.

Preduzetnice imaju pravo na bespovratna sredstva u visini do 90% od fakturne vrednosti bez PDVa

Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to za mašine i opremu do 250.000 dinara, za računarsku opremu do 120.000 dinara, za nabavku softvera i za uslugu do 150.000 dinara. Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice/ e fakture ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDVa i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:
A) Mašine/oprema – do najviše 250.000,00 dinara;
B) Računarska oprema – prenosivi ili desktop ili tablet računar – do najviše 120.000,00 dinara;
V) Softver – do najviše 150.000,00 dinara;
G) Usluga – do najviše 150.000,00 dinara.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Rok za podnošenje prijava je 18. april 2023. godine.

Konkurs u celini

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede