Poziv za ostvarivanje prava prvenstva zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

setva pšenice u novembru

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 13. septembar 2018. godine.

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je 14. avgusta 2018. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 30/18 od 20. aprila 2018. godine).

Pozivaju se:
– zainteresovana pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu da dostave investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivrednoprerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije jesu sva ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod ili novi proizvod, kao i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja kao sirovinu koriste glavne i sporedne proizvode poreklom iz poljoprivrede i prerađivačke industrije.

Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora su prihvatljiva kao sastavni deo vertikalnog procesa integracije u poljoprivredi, odnosno koja su sastavni deo veće celine zajedno sa stočarskom proizvodnjom, odnosno sa drugim vidovima poljoprivrednoprerađivačke delatnosti.

Proizvodnja energije na ovaj način je prihvatljiva kao dopunska delatnost predviđenog investicionog ulaganja ukoliko usled njene proizvodnje nije umanjena proizvodnja hrane na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa, pri čemu moraju postojati pozitivne ekonomske koristi od investicionog ulaganja za Republiku Srbiju.

Ekonomske koristi za Republiku Srbiju u smislu neto efekta javnih prihoda i državnih davanja svih oblika na svim nivoima.

Neto efekti ekonomskih koristi u smislu ove uredbe moraju imati pozitivan efekat u korist Republike Srbije, pri čemu se prilikom utvrđivanja ekonomskih koristi ne ubraja iznos zakupnine od poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Ulaganja u sektor poljoprivrede u smislu ove uredbe jesu ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu koje podrazumeva ulaganja u nabavku kvalitetnog priplodnog materijala (živa stoka, seme, embrioni) čistih rasa domaćih životinja, namenjenog za dalju reprodukciju, sa odgajivačkim vrednostima većim od proseka kontrolisane populacije u Republici Srbiji.

Pravo na podnošenje zahteva imaju sva zainteresovana pravna lica koja su upisana Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivrednoprerađivačke industrije su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva (objekte i opremu), a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30% investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivrede su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva (objekte i opremu), a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje
30% investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Ulazak u posed može biti sukcesivan, a najkasnije u roku od pet agroekonomskih godina od dana donošenja odluke o pravu prvenstva zakupa.

Agroekonomska godina počinje 1. novembra tekuće godine i završava se 31. oktobra naredne godine.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 13. septembar 2018. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE POGLEDATI OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede