Povoljni krediti Razvojnog fonda Vojvodine otvoreni cele godine

krediti mehanizacija IPARD

Povoljni krediti, niske kamate i ponuđeni anuiteti. Otvoreni tokom cele godine. Procedure su brze i efikasne.

Razvojni fond Vojvodine nastavlja razvoj poljoprivredne proizvodnje i pomaže poljoprivrednicima kroz veoma povoljne kreditne linije.

Ove godine je raspisano sedam kreditnih linija.  

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu
 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pravo učešća na konkursima imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Najviše se traže dugoročni krediti

Dejan Slavujević iz odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing Razvojnog fonda Vojvodine kaže da su poljoprivrednici najzainteresovaniji za dugoročne kredite za poljoprivredu.

Poljoprivrednici najčešće apliciraju za dugoročni kredit za kupovinu zemljišta. Ova kreditna linija podrazumeva iznos kredita od 300.000 dinara do dva miliona dinara. Kamatna stopa je 1-3 %. Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci.

Dugoročnim kreditom sa veoma povoljnom kamatom od 1,5 % poljoprivrednici mogu da kupe novu pogonsku i priključnu mehanizaciju. Iznos kredita je od 100.000 dinara do 5 miliona dinara. Potrebno je sopstveno učešće najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina i bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina. Rok vraćanja kredita je do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 6 meseci.

Slavujević napominje da u ovom kreditu kupljena mašina može biti zalog, ne mora da bude zemljište, odnosno, bankarska garancija.

Povoljne kreditne linije za razvoj ruralnog i seoskog turizma

Između ostalih tu je i nova kreditna linija koja se odnosi na razvoj turizma i to:

 • ruralnog turizma: lovnog i ribolovnog turizma, enogastronomskog turizma, verskog turizma, kulturnog
  turizma, zdravstvenog turizma;
 • seoskog turizma: agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima,
  kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora.

Krediti pokrivaju investiciona ulaganja potrebna za obavljanje turističke delatnosti:

– izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
– izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji
pružanja turističkih usluga;
– obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
– nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih
sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
– dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
– ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Iznos kredita je do 10 miliona dinara.

Povoljnosti koje za ovu kreditnu liniju mogu da ostvare korisnici je ta što će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2020. godini, kaže Slavujević.

Fond je objavio i Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Poljoprivrednici mogu da biraju anuitete, pa im Fond nudi mesečni, tromesečni i šestomesečni nivo.

Sve više zainteresovanih za kredite Fonda

Predstavnici Fonda su dostupni i na terenu i pomažu budućim korisnicima oko procedure dobijanja kredita koja je pojednostavljena.

„U odnosu na prethodne godine postali smo dostupniji jer smo više na terenu, a o kreditima Fonda govorimo i na prezentacijama. Pojednostavili smo proceduru dobijanja kredita. Naša logistika radi preliminarnu analizu na osnovu telefonskog razgovora sa potencijalnim korisnikom. Onda dođemo na gazdinstvo i odredimo kolika je kreditna sposobnost. Mi imamo jako dobru saradnju sa pokrajinskim sekretarijatima. Poljoprivrednici mogu da ostvare i republičke i pokrajinske subvencije ako uzmu kredit kod nas, što često poljoprivrednici ne znaju, te strahuju. Mi smo u nekim slučajeva stepenik kako bi korisnik što pre došao do nove mehanizacije ili svega onog što mu je potrebno dok ne pristignu nove subvencije ili sredstva koja očekuje. Po ročnosti od sedam godina i pristupačnoj kamati smo vrlo povoljni. Pozivamo poljoprivrednike da iskoriste naše kreditne linije, jer će kroz razgovor sa službenicima Fonda, ako su u dilemi, pronaći najbolje rešenje i dobiti prave informacije.  Za naše kredite nema rokova, otvoreni smo tokom cele godine. Procedure su brze i efikasne„, zaključuje Slavujević.

Kontakt i više informacija:

Телефони: +381 21 454 334
+381 21 450 698
+381 21 450 702
+381 21 6 351 014
Факс: +381 21 450 046

E-mail: office@rfapv.rs

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede