Podsticaji za razvoj ruralne infrastrukture – Podnošenje zahteva do 1.2.2022.

dizel traktor na putu

Podsticaji za lokalne samouprave za investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom, putnu infrastrukturu, za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2022. godini.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatljive investicije i troškovi za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture i to za investicije u izgradnju i opremanje objekata:

 1. za snabdevanje vodom;
 2. putne infrastrukture,
 3. za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.silosi novi 1

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravo na podsticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice ako:

 • nije preduzeta nijedna radnja vezana za realizaciju investicije, u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, pre donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje, osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 • se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u naseljenom mestu koje ima manje od 10.000 stanovnika, prema podacima poslednjeg popisa organa nadležnog za poslove statistike;
 • ima projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, kao i građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i za investicije u nabavku nove opreme, mašina i uređaja;
 • se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne finansira iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 • računi korisnika podsticaja nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Rok za podnošenje zahteva

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture za 2022. godinu, podnosi se u periodu od 11. januara do 1. februara 2022. godine, zaključno. Zahteve podnete pre početka ili posle isteka roka Uprava odbacuje bez razmatranja.

Podsticaji do 60.000.000 dinara

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i rurualnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu i po pojedinoj vrsti podsticaja jeste:

 • 20.000.000 dinara za podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i objekata putne infrastrukture;
 • 60.000.000 dinara za podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

INFORMACIJE

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Javni poziv u celini preuzmite OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede