Podsticaji za osnivanje novih i osnaživanje postojećih zadruga

rukovanje crtez

Podsticajna sredstva za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga

Programom podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom upravnom okrugu opredeljena su sredstva u ukupnoj vrednosti od 200.000.000,00 dinara.

Programom se utvrđuju ciljevi, korisnici i namena bespovratnih sredstava, uslovi , finansijski okvir, neophodna dokumentacija, način objavljivanja konkursa i izbor prijava, način prijavljivanja, zaključivanje ugovora, praćenje realizacije aktivnosti.

Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Opredeljena sredstva

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:

1. Maksimalan iznos od 6.250.000,00 dinara namenjen kao namenski ekonomsko- finasijski podsticaj za formiranje novih zemljoradničkih zadruga u cilju povećanje obima proizvodnje i uticaja na razvoj poljoprivrede u sredinama gde se osnivaju.

2. Maksimalan iznos od 12.500.000,00 dinara namenjen je kao ekonomsko finasijski podsticaj za projekte postojećih zemljoradničkih zadruga koji imaju za cilj povećanje obima proizvodnje i stvaranje mogućnosti rasta i novog zapošljavanja.

Ko ima pravo da koristi sredstva?

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

1. Grupe individualnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koje žele da formiraju zemljoradničku zadrugu i koje za to imaju podršku jedinice lokalne samouprave.

2. Postojeće zemljoradničke zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa zakonom kojim se uređuju zadruge i koje su registrovane u Agenciji za privredne registre, koje su regulisale poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu, nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije i koje imaju podršku jedinice lokalne samouprave za projekat sa kojim konkurišu.

Namena sredstava za zadruge

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje programskih aktivnosti za:

1. Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada.

2. Nabavku opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i farmi za proizvodnju mesa.

3. Nabavku višegodišnjih zasada za proširenje površina pod biljnom proizvodnjom.

4. Nabavku opreme i poljomehanizacije za povećanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta voća, povrća i drugih biljnih proizvoda.

5. Izgradnju objekta i nabavku opreme za potrebe povećanja kapaciteta postojeće proizvodnje, povećanja produktivnosti i kvaliteta, obezbeđenje više faze prerade proizvoda.

6. Nabavku opreme za potrebe proizvodnje, povećanja mogućnosti izvoza, proširenja tržišta prodaje ili poboljšanja tržišne pozicioniranosti.

Za koje aktivnosti nisu namenjena ova sredstva?

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1. Aktivnosti i projekte za koje je već odobren neki vid državne pomoći.

2. Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda.

3. Trajna obrtna sredstva.

4. Projekte pojedinačnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Sredstva će se koristiti tako što će se vršiti direktno plaćanje na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za podsticajna sredstva iz programa Zadruga je u obavezi da obezbedi blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem.

Zadruge ne mogu minimum 3 godine da otuđe sredstva (oprema, objekti, mehanizacija i sl.) pribavljena finasijskim podsticajima ovog programa.

Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Konkurs će biti objavljen na srpskom jeziku u dnevnom listu koji ima pokrivenost na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na sajtu www.mbprr.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 1.oktobra 2017. godine.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za kontrolu realizacije programa (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar.

Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

KONKURS U CELINI PROČITAJTE OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede