Podsticaji za nabavku novih mašina i opreme za biljnu proizvodnju

tanjiraca

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pravilnik o podsticajima za nabavku novih mašina i opreme

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

Podsticaji iz ovog pravilnika obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7) navodnjavanje biljnih kultura.

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za
potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
8) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
5) srednja škola;
6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Pravo na podsticaje iz ovog pravilnika ima lice ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
(1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,
(2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 100.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

7) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

Korisnik podsticaja je dužan da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Za koju mehanizaciju i opremu je moguće ostvariti subvencije?

To su:

 • protivgradna mreža

 • nosači za protivgradnu mrežu

 • stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda

 • žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda

 • materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil

 • trogodišnje malč folije – samo za jagodu

 • materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje

 • sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine

 • priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu

 • rotositnilice (rotofreze)

 • frostbusteri gorionici (priključna mašina)

 •  zadimljivači (fogeri)

 • nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom

 • priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500kg/čas)

 • mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja

 • materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil

 • materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje

 • priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća

 • sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači,raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine

 • tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu

 • mašine za skupljanje jezgrastog voća

 • pokretne platforme za berbu

 • mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi

 • elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi

 • mašine za vezivanje rezanog cveća

 • sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja

 • nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)

 • nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)

 • rotositnilice i rotofreze

 • valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta

 • međuredni kultivatori

 • nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 litara)

 • nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)

 • mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)

 • nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda

 • nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

KONKURS U CELINI MOŽETE POGLEDATI OVDE

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede