Podsticaji za razvoj seoskog turizma u iznosu do 90 odsto vrednosti projekta

podsticaji

Po projektu podsticaji maksimalno do 2,9 miliona dinara. Rok za podnošenje Zahteva i prateće dokumentacije je 15. april 2024. godine

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je Javni poziv za dodelu sredstava za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva. Pravo na dodelu sredstava podsticaja može da ostvari:

  • privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji obavlja ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima za smeštaj, koji se nalaze na ruralnom području, vrste salaš, etno kuća ili seosko turističko domaćinstvo i koji objekti su u toj vrsti, na dan stupanja na snagu ove uredbe, evidentirani u sistemu e-Turista;
  • fizičko lice, koje obavlja ugostiteljsku delatnost u objektu seoskog turističkog domaćinstva i koji objekat je u toj vrsti, na dan stupanja na snagu ove uredbe, evidentiran u sistemu e-Turista.

U vrsti salaš i etno kuća ugostiteljsku delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.
U vrsti seosko turističko domaćinstvo ugostiteljsku delatnost može da obavlja fizičko lice ili privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik. Fizičko lice, koje je nosilac rešenja o kategorizaciji seoskog turističkog domaćinstva, može biti vlasnik, odnosno suvlasnik ili član porodičnog domaćinstva koji sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuje na istoj adresi, a u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu. Fizičko lice, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelji koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, mogu biti korisnici sredstava podsticaja.

Podsticaji za izgadnju i dogradnju, rekonstrukciju objekata…

Korisnik ostvaruje pravo na dodelu sredstava podsticaja za projekat kojim se u ugostiteljskom objektu, sa pratećim objektima ili sadržajima, unapređuje ugostiteljska ponuda i to:

  • izgradnja novih u sastavu postojećeg ugostiteljskog objekta, kao i dogradnja postojećih ugostiteljskih objekata, kao i pratećih objekata;
  • rekonstrukcija, sanacija, adaptacija ili drugi radovi, kao i investiciono tekuće održavanje ugostiteljskog objekta i pratećih objekata i sadržaja;
  • parterno uređenje dvorišta i uređenje i nabavka dvorišnog mobilijara;
  • opremanje ugostiteljskog objekta i pratećih sadržaja radi unapređenja ugostiteljske ponude u delu ispunjenja višeg nivoa propisanih standarda za kategorizaciju;
  • opremanje ugostiteljskog objekta sa ciljem proširenja smeštajnih kapaciteta; uređenje prostora i nabavka potrebne opreme u okviru seoskog turističkog domaćinstva za pružanje ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje.

Podnosilac Zahteva može da ostvari pravo na dodelu sredstava podsticaja u iznosu do 90% od ukupne vrednosti projekta. Korisnik sredstava podsticaja ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrenog projekta koje ne može biti manje od 10% od ukupne vrednosti istog.

Maksimalna visina sredstava podsticaja po projektu je 2.900.000dinara.

Krajnji rok za realizaciju projekta je 12 meseci, računajući od dana uplate sredstava podsticaja. Korisnik je dužan da ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskom objektu obavlja u periodu od najmanje 3 godine, računajući od dana realizacije projekta.

Rok za podnošenje Zahteva i prateće dokumentacije je 15. april 2024. godine.

Javni poziv možete preuzeti na sajtu Ministarstva turizma i omladine

Preporučujemo: Više od 90% žena na selu nema ni metar zemljišta u svom vlasništvu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede