Bespovratna sredstva mladima, do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije

mladima

Za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini konkurs za dodelu sredstava. Konkurs je otvoren do 10.04.

Cilj ovog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Mladima maksimalno po jednoj prijavi 1.500.000 dinara

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje. Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda,
Sombor.

mladi u plasteniku

Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora. Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava;
 • fiskalni račun ili fakturu (za dobavljače veleprodaje) sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazan iznos bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme i serijski broj opreme (predračun i račun moraju biti isti u pogledu predmeta investicije),
 • otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke i nalog za prenos (plaćanje se vrši isključivo nalogom za prenos sa namenskog računa korisnika sredstava na račun prodavca);
 • fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 • fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 • jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od datuma potpisivanja ugovora);
 • original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o strukturi biljne proizvodnje ili životinjama – uneti u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon realizacije investicije).

Ukoliko se vrši nabavka kvalitetnih priplodnih grla dostavlja se i:

 • kupoprodajni ugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara,
 • fiskalni račun ili fakturu (za dobavljače veleprodaje) sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, iznos PDV-a i cena sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i overen spisak sa identifikacionim brojevima životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od pravnih lica);
 • pedigre;
 • fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležne veterinarske ustanove.

Konkurs je otvoren do 10.04.2023. godine.

INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

KONKURS preuzmite OVDE

Preporučujemo: Priznanje „Poljoprivrednik nove generacije“ dobilo desetoro mladih

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede