Za tradicionalne manifestacije bespovratno do 80% vrednosti projekta bez PDV-a

zene u nosnji

Tradicionalne manifestacije uz pomoć bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konkurs za sredstva za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini u Vojvodini.

Cilj konkursa su bolja promocija i podizanje kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Bespovratno do 80% vrednosti projekta bez PDV-a

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 10.000.000,00 dinara.
Intezitet pomoći iznosi do 80% vrednosti projekta bez PDV-a. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.000.000,00 dinara.

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:

  1. podršku za organizovanje sajmova, manifestacija i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja i medalja za nagrade);
  2. podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

Ko može da učestvuje?

Na konkursmogu da se prijave udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj i ona koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

Uslovi za učešće na konkursu

1. Udruženja građana čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i čija je delatnost i čiji su ciljevi definisani statutom/osnivačkim aktom a ostvaruju u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i razvojem sela (ruralnim razvojem), a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2022. godine.
2. Da poseduju Program manifestacije;
3. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu;
4. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
5. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
6. Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

zene spremaju sto
Sajam stvaralaštva seoskih žena

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 11.7.2022. godine.

Sredstva podsticaja za podršku organizovanja tradicionalnih manifestacija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve manifestacije predviđene za 2022. godinu, s tim da će se za manifestacije održane do momenta podnošenja prijave na konkurs, refundacija vršiti sredstvima koje dodeljuje davalac pod uslovom da se uz prijavu na konkurs dostave odmah sva pravdanja u skladu sa Konkursom za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine i Pravilnikom za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine – ugovori i izvodi iz banke, računi i narativni izveštaj sa održane manifestacije.

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2018).

Sredstava će se isplaćivati na osnovu ugovora između Pokrajinskog sekretarijata i korisnika sredstava.
Kriterijumi i sistem bodovanja regulisana su Pravilnikom za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Korisnik sredstava je dužan da pravda sredstva za održane manifestacije sa računima i izvodima od strane banke o plaćanju, zaključenim ugovorima kao i narativni izveštaj o održanoj manifestaciji. Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Organizator kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije ima obavezu da ‒ tokom trajanja manifestacije ‒ uočljivo oglasi da je dobio finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti POŠTOM, NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad s naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2022. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine (svakog radnog dana od 9 do 14 časova).

Informacije

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, prijava i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede