Krediti uz minimalnu kamatu za razvoj stočarstva u 2021.

krediti za stocare

Krediti za opremanje stočarskih farmi i nabavku kvalitetnih grla.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za kredite sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti za nabavku opreme za stočarske farme

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
– grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
– rok otplate 60 meseci,
– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Krediti za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2021. godini

telicci
Krediti za telad

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,
– rok otplate 15 meseci,
– korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita.

Krediti za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021. godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
– rok otplate 36 meseca,
– grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Konkursi traju do kraja 2021. godine

Konkurs je otvoren od 11. septembra 2021. godine do kraja tekuće godine ili do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

OVDE preuzmite sve informacije o ovim i ostalim konkursima Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede